Operator wózka widłowego – kwalifikacje i perspektywy zawodowe

Osoba, która chce pracować jako operator wózka widłowego, powinna posiadać stosowne uprawnienia oraz wiedzę zdobytą w trakcie kursu poprzedzającego egzamin. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosiło 3200 zł brutto w 2017 r. Pracownicy mogli też liczyć na comiesięczne premie oraz benefity, takie jak ubezpieczenie na życie oraz dofinansowanie zajęć sportowych.    

Jak zostać operatorem wózka widłowego?

Osoba, która chce pracować jako operator wózka widłowego, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Uzyskuje się je w trakcie specjalistycznego kursu, na który mogą uczęszczać osoby spełniające określone warunki, tzn.:

    • ukończenie 18 lat,
    • zdobycie co najmniej podstawowego wykształcenia,
    • uzyskanie zaświadczenia lekarskiego.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu. Jeśli go zda, otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające zdobycie bezterminowych uprawnień. W razie niepowodzenia egzamin można powtórzyć.   

Ważne, by oprócz kwalifikacji operator wózka widłowego posiadał również kompetencje miękkie oraz predyspozycje. Najważniejsze spośród nich to: odpowiedzialność i zdolność koncentracji. Duże znaczenie mają również: dokładność, pracowitość oraz umiejętność pracy w zespole.   

Kierownik magazynu – zarobki

Gdzie może pracować operator?

Miejsca, w których zatrudnia się operatorów wózków widłowych, to przede wszystkim fabryki, magazyny i składowiska. Praca polega na przewożeniu ładunków z jednego miejsca do innego. W tym zawodzie konieczne jest przestrzeganie norm BHP. Jeśli wózek jest zbyt mocno lub nierównomiernie obciążony, może się przewrócić. Duże znaczenie ma także staranne zabezpieczanie ładunku, aby w trakcie transportu nie spadł na operatora lub na inne osoby.

Wykonywanie zawodu operatora wiąże się z ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia. Przebywanie przez wiele godzin w wymuszonej pozycji może wywoływać bóle kręgosłupa lub choroby układu sercowo-naczyniowego. W okresie jesienno-zimowym bardzo łatwo o przeziębienie. Często otwierane rampy załadunkowe mogą powodować przeciągi oraz obniżenie temperatury w magazynie.

Operator koparki – zarobki i wymagania

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Przeciętna miesięczna pensja operatora wózka widłowego w 2017 r. to 3200 zł brutto. 45% pracowników co miesiąc uzyskiwało premie, 31% otrzymywało również świadczenia socjalne oraz ubezpieczenie na życie, 22% - bony towarowe, a 20% - dostęp do prywatnej opieki medycznej. Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl.

Lista stanowisk