Osobisty doradca klienta zamożnego – ile zarabia i czym się zajmuje?

Instytucje finansowe obsługujące zamożnych klientów często oferują im szereg udogodnień i dodatkowych usług, aby nawiązać z nimi długotrwałą współpracę, która jest bardzo korzystna dla banków, funduszy, firm ubezpieczeniowych, maklerskich i innych organizacji. Jedną z form tej specjalnej opieki jest przydzielanie inwestorom osobistych doradców.

Osobisty doradca klienta zamożnego – wymagania wobec kandydatów

Kariera w bankowości wymaga przede wszystkim odpowiedniego przygotowania merytorycznego, a to może zapewnić ukończenie studiów wyższych na kierunkach związanych z finansami, bankowością, zarządzaniem etc. Nie inaczej jest w przypadku opisywanego stanowiska. Uzyskanie dyplomu wyższej uczelni ekonomicznej to pierwszy krok na drodze do otrzymania zatrudnienia w instytucjach finansowych. Aby zostać osobistym doradcą klienta zamożnego, trzeba ponadto:

  • posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta w instytucjach finansowych,
  • wykazywać zainteresowanie rynkiem kapitałowym,
  • posiadać szczegółową wiedzę na temat produktów i usług finansowych oraz znać się na prawie finansowym,
  • wykazywać się samodzielnością, sumiennością i rzetelnością oraz determinacją w realizowaniu założonych planów sprzedażowych,
  • posiadać wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i dużą kulturę osobistą,
  • dobrze znać język angielski.

3 zawody, w których wymagana jest znajomość języków obcych

Czym zajmuje się osobisty doradca klienta zamożnego?

Do głównych zadań osobistego doradcy klienta zamożnego należy pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych oraz analizowanie potrzeb swoich kontrahentów. Rolą osób pracujących na tym stanowisku jest również dopasowywanie produktów i usług do indywidualnych możliwości i wymagań klientów. Doradcy muszą być bardzo rzetelni w podejmowanych przez siebie działaniach i wykazywać się zawsze aktualną wiedzą na temat produktów bądź usług finansowych, ubezpieczeniowych czy inwestycji, które chcą zaproponować swoim mocodawcom. Od ich kompetencji zależy nie tylko dobry wizerunek firmy, którą reprezentują, ale też to, czy klient – zachęcony dobrymi wynikami i profesjonalnym doradztwem – zechce kontynuować współpracę.

Jak dbać o wizerunek w pracy?

Zarobki osobistych doradców klienta zamożnego

Mediana zarobków osób pracujących na tym stanowisku wynosi 6,3 tys. zł brutto, więc połowa osób zatrudnionych w tym charakterze zarabia więcej, a połowa mniej od wskazanej kwoty. Do atrakcyjnej pensji dochodzą jeszcze korzystne benefity, wśród których najczęściej spotykane to: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, świadczenia socjalne oraz możliwość wykorzystywania służbowego telefonu do celów prywatnych. Blisko połowa pracowników zajmujących się tego rodzaju doradztwem co miesiąc otrzymuje premię, a ponad 95% jest zatrudnianych na podstawie umowy o pracę.

Zarobki osobistych doradców klienta zamożnego można sprawdzić na stronie Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl