Płaca minimalna w Polsce względem innych krajów UE w 2019 - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Polska znajduje się na ósmym miejscu od końca pod względem wysokości płacy minimalnej wśród 22 państw Unii Europejskiej, które zdecydowały się na wprowadzenie formuły minimalnego wynagrodzenia. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Europejski Urząd Statystyczny.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/pl#Dane_statystyczne_dotycz.C4.85ce_p.C5.82ac_minimalnych

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

Z 25 państw będących członkami Unii Europejskiej na wprowadzenie gwarantowanej płacy minimalnej zdecydowały się 22 kraje. W tym gronie nie znajdziemy Austrii, Cypru, Danii, Finlandii, Szwecji ani Włoch. Najniższe wynagrodzenia minimalne są udziałem:

 • Bułgarów – 286 euro
 • Łotyszów – 430 euro
 • Rumunów – 446 euro
 • Węgrów – 464 euro
 • Chorwatów – 506 euro
 • Czechów – 519 euro
 • Słowaków – 520 euro

Następna na liście jest Polska, z minimalnym wynagrodzeniem na poziomie 523 euro. Nieco wyższą gwarantowaną pensję mają Estończycy (540 euro) i Litwini (555 euro). Lepszą sytuację można zaobserwować w Grecji (minimalne wynagrodzenie wynosi tam 684 euro) oraz w Portugalii (700 euro), na Malcie (762 euro) w Słowenii (887 euro) i w Hiszpanii (1050 euro). 

Najwyższe pensje minimalne zostały zagwarantowane przez:

 • Wielką Brytanię (1453 euro)
 • Francję (1521 euro)
 • Niemcy (1557 euro)
 • Belgię (1594 euro)
 • Holandię (1616 euro)
 • Irlandię (1656 euro). 

Liderem w tym zestawieniu pozostaje Luksemburg. Tam minimalne wynagrodzenie wynosi aż 2071 euro.  

Po co wprowadza się wynagrodzenie minimalne?

Głównymi celami przyświecającymi twórcom koncepcji minimalnego wynagrodzenia były walka z ubóstwem i ochrona pracowników przed nieuczciwymi praktykami pracodawców, ale też zapewnienie osobom podejmującym pracę zarobkową godnych warunków życia. Przeciwnicy takiego rozwiązania podkreślają, że narzucenie pracodawcom takich rygorystycznych rozporządzeń może skutkować chęcią obejścia tych przepisów, na przykład poprzez zatrudnianie ludzi „na czarno”. Warto przy tym podkreślić, że płaca minimalna dotyczy zazwyczaj osób pracujących w zawodach, które nie wymagają wysokich kompetencji. Pracowników, których interesują wysokie zarobki, oferty pracy objęte wynagrodzeniem minimalnym nie zawsze będą satysfakcjonować.

Podwyżka płacy minimalnej w 2019 r.

Co trzeba wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia?

Ochrona wynagrodzenia nie przysługuje każdemu pracownikowi. Są nią objęte osoby pracujące na podstawie umowy – zlecenia (w ich przypadku obowiązuje ustalona przez rząd minimalna stawka godzinowa) oraz umowy o pracę (tacy pracownicy mają zagwarantowaną pensję minimalną). Na minimalne wynagrodzenie składają się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki zapewnione w regulaminie pracy (np. premie regulaminowe). Nie uwzględnia się w nim natomiast m.in. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz dodatków za pracę wykonywaną w porze nocnej.   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 19.10.2019
  Minimalne wynagrodzenie w Polsce – jak zmieniało się w ciągu ostatniej dekady

  Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w Polsce przez państwo. Jest ono – cytując definicję - prawnie ustalonym najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną, określonym w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Co istotne, gwarancja otrzymania minimalnego wynagrodzenia obejmuje wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 • 28.09.2018
  2250 zł brutto – nowa płaca minimalna

  Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę? Od 1 stycznia 2019 r. zacznie przysługiwać Ci pensja w wysokości co najmniej 2250 zł brutto. Podwyżka stawki minimalnej obejmie również zleceniobiorców. 14,70 zł brutto za godzinę – to najniższe dopuszczalne wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia.  

 • 21.01.2020
  Zmiany na rynku pracy w 2020 roku

  Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rok 2020 przyniesie spore zmiany na rynku pracy. Jedną z ważniejszych będzie wzrost płacy minimalnej do 2600 zł brutto, czyli aż o 350 zł brutto więcej, niż wynosiła ona do tej pory.

19.10.2019
Minimalne wynagrodzenie w Polsce – jak zmieniało się w ciągu ostatniej dekady

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w Polsce przez państwo. Jest ono – cytując definicję - prawnie ustalonym najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną, określonym w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Co istotne, gwarancja otrzymania minimalnego wynagrodzenia obejmuje wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

28.09.2018
2250 zł brutto – nowa płaca minimalna

Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę? Od 1 stycznia 2019 r. zacznie przysługiwać Ci pensja w wysokości co najmniej 2250 zł brutto. Podwyżka stawki minimalnej obejmie również zleceniobiorców. 14,70 zł brutto za godzinę – to najniższe dopuszczalne wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia.  

21.01.2020
Zmiany na rynku pracy w 2020 roku

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rok 2020 przyniesie spore zmiany na rynku pracy. Jedną z ważniejszych będzie wzrost płacy minimalnej do 2600 zł brutto, czyli aż o 350 zł brutto więcej, niż wynosiła ona do tej pory.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

21.01.2020
Wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do poziomu 5229,44 zł brutto. Zwyżkę odnotowano także w poziomie zatrudnienia.

21.01.2020
Wypadki przy pracy w okresie styczeń – wrzesień 2019 r.

Jest bezpieczniej. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby wypadków, jakie zdarzyły się w miejscu pracy od stycznia do września 2019 roku. Poszkodowanych było o 4,4% mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku.