Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o obowiązkach pracodawców w trakcie upałów

Zapewnienie pracownikom dostępu do chłodnych napojów, zabezpieczenie okien przed nadmiernym nasłonecznieniem czy utrzymywanie systemów wentylacyjnych w dobrym stanie – to przykładowe obowiązki pracodawcy, które należy spełniać w trakcie upałów.  

Letnia spiekota osłabia organizm, powoduje senność i zdecydowanie nie sprzyja efektywności. Skrajne warunki atmosferyczne mogą nawet stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia lub życia. Aby zachować bezpieczeństwo, warto korzystać z udogodnień, jakie oferuje nam szef.   

Jak przetrwać lato w pracy?

Główny inspektor pracy wezwał pracodawców do tego, by dbali o zdrowie podwładnych, gdy na zewnątrz panują letnie warunki. Do obowiązków zatrudniających należy m.in. zapewnienie pracownikom dostępu do:

  • zimnych napojów (jeśli temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza na otwartej przestrzeni lub 28 stopni Celsjusza – w pomieszczeniach, w których wykonuje się pracę),
  • bieżącej wody do celów higienicznych lub 90 l wody dziennie na każdego pracownika – przy pracach brudzących, wykonywanych na otwartej przestrzeni,
  • zadaszonego/zacienionego miejsca – przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni.   

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/103207,chronmy-zdrowie-podczas-upalow-.html