PIP i ZUS skontrolują tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ministerstwo Finansów opracowało system oszczędzania, który ma pomóc emerytom w uzyskaniu atrakcyjniejszych świadczeń po zakończeniu kariery zawodowej. Oprócz emerytur, naliczanych ze środków zgromadzonych w ZUS, pracownicy będą mogli pobierać dodatkowe fundusze – jednorazowo albo w ratach.

Coraz więcej zakładów pracy wdraża Pracownicze Plany Kapitałowe. PIP i ZUS skontrolują, czy tworzenie PPK przebiega prawidłowo.

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą sprawdzać, czy proces tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakładach jest przeprowadzany zgodnie z przepisami. Aby zarządzać środkami gromadzonymi w ramach PPK, pracodawca musi zawierać z pracownikami umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Jest zobowiązany również do regularnego dokonywania wpłat w imieniu osób oszczędzających środki.   

Pracownicze Plany Kapitałowe – jest poparcie związków zawodowych

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/103061,inspekcja-sprawdzi-tworzenie-ppk.html