PIP: Umowy cywilnoprawne pod lupą. Wyniki kontroli firm i instytucji

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, czy pracodawcy nie proponują umów cywilnoprawnych w sytuacjach, w których powinno zawierać się umowy o pracę. W 2017 r. inspektorzy doprowadzili do zawarcia ponad 17 tys. stosunków pracy.

Pracownicy etatowi korzystają z przywilejów, takich jak np. ochrona przed zwolnieniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności, coroczny płatny urlop wypoczynkowy oraz dodatki za pracę w nocy lub w dni świąteczne. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są zobowiązane przestrzegać poleceń służbowych i wykonywać zadania w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Zleceniobiorcy cieszą się większą swobodą – to główna różnica pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.

Jak ustalić stosunek pracy?

W 2017 r. inspektorzy przeprowadzili ok. 18 tys. kontroli, podczas których oceniali, czy pracodawcy przestrzegają zakazu zastępowania umowy o pracę umową-zleceniem lub o dzieło. W pierwszej połowie 2018 r. doszło do 7 tys. kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w 13% przypadków analizowanych w 2017 r. oraz w 12% sytuacji badanych w 2018 r.

9 rzeczy, których nie wiedziałeś o umowie-zleceniu

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/97613,umowy-cywilnoprawne-w-swietle-kontroli-pip.html