Płaca minimalna bez dodatku stażowego – nowa propozycja Rady Ministrów

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna ma wynosić 2450 zł brutto. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, zgodnie z którym dodatek stażowy nie będzie uwzględniany przy określaniu najniższego wynagrodzenia za pracę. 

MRPiPS zapowiada wzrost płacy minimalnej w 2020 r.

Pracownicy etatowi mają zagwarantowaną minimalną pensję. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin nie mogą zarabiać poniżej kwoty wskazanej w specjalnym rozporządzeniu (w 2019 r. najniższa krajowa to 2250 zł brutto).

Płaca minimalna a niepełny wymiar godzin

Przy ustalaniu, czy wynagrodzenie pracownika jest równe lub wyższe niż płaca minimalna, nie bierze się pod uwagę składników, takich jak dodatek za nadgodziny, nagroda jubileuszowa czy odprawa emerytalna i rentowa. W świetle nowych przepisów dodatek przewidziany za staż pracy również nie będzie uwzględniany. Rada Ministrów proponuje, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od początku 2020 r. 

Dodatek za wysługę lat – ABC

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-do-zmiany-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy