Płaca minimalna – krok po kroku - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownik – zatrudniony na podstawie umowy o pracę i pracujący w pełnym wymiarze godzin – ma prawo do minimalnej pensji krajowej. W każdym roku wzrasta jej wysokość. Wypłacanie wynagrodzenia niższego niż płaca minimalna stanowi naruszenie praw pracowniczych.

1. Na co wpływa wysokość najniższej krajowej?

Płaca minimalna to punkt odniesienia przy ustalaniu wymiaru innych świadczeń ze stosunku pracy. Od tego, ile wynosi najniższa krajowa, zależy m.in. wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Jego wymiar to 20% stawki godzinowej, wynikającej z najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Od płacy minimalnej zależy także wysokość wynagrodzenia za czas przestoju. Najniższa pensja krajowa ma wpływ również na wysokość odprawy, która nie może przekroczyć piętnastokrotności wynagrodzenia minimalnego. Od płacy minimalnej zależą także preferencyjne stawki składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców. Opłaty odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczone są od postawy, która stanowi 30% najniższej krajowej.

2. Od czego zależy wymiar najniższego wynagrodzenia za pracę?

Określanie wysokości płacy minimalnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dokument można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022001679. Na wymiar najniższego wynagrodzenia za pracę wpływają m.in.: prognozowany poziom inflacji oraz realny wzrost gospodarczy. Wzrost płacy minimalnej nie może być niższy niż minimum przyjęte w ustawie.

3. Kto ustala wysokość najniższej krajowej?

Wymiar najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku, proponuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zatwierdza Rada Ministrów. Później odbywają się konsultacje Rady Dialogu Społecznego. RDS składa się z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji zrzeszających pracodawców. Do 15 lipca Rada Dialogu Społecznego musi przedstawić Radzie Ministrów swoją propozycję. Ministrowie podejmują decyzję samodzielnie, jeśli RDS nie zgłosi własnej propozycji.  

4. Czy istnieje płaca minimalna dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń?

Wykonawcy zleceń mają prawo do najniższej stawki godzinowej, która w 2017 roku wynosi 13 zł brutto. Kwota będzie wzrastać proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia, do którego mają prawo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

5. Najniższa krajowa a wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej – jak na siebie wpływają?

Wzrost płacy minimalnej sprawia, że zmniejsza się różnica pomiędzy najniższym a średnim wynagrodzeniem w Polsce. Zrównywanie tych wartości, zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, może powodować ogólny wzrost wynagrodzeń w Polsce. Wzrost płacy minimalnej przekłada się na jakość życia osób, które zarabiają najmniej. 22 państwa w Europie gwarantują pracownikom najniższe wynagrodzenie. Są to m.in. Wielka Brytania, Francja, Luksemburg, Chorwacja oraz Portugalia.   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

24.01.2019
Duże pieniądze na początku kariery? Sprawdź, w jakich zawodach

Im dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz – doświadczenie to jeden z czynników wpływających na wysokość pensji. Jako farmaceuta lub inżynier informatyk możesz liczyć na atrakcyjną pensję na początku kariery. Absolwent farmacji z doświadczeniem poniżej 3 lat zarabia przeciętnie 4600 zł brutto, a absolwent informatyki – 5700 zł brutto.

05.01.2019
5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 28.01.2019
  Spedytor krajowy i międzynarodowy – podobieństwa i różnice

  W 2017 r. spedytor pracujący w transporcie międzynarodowym ze specjalizacją FTL zarabiał przeciętnie 6000 zł brutto na miesiąc. Wynagrodzenie spedytora krajowego wynosiło przeciętnie 4900 zł brutto. Różnice pojawiają się nie tylko w kwestii zarobków, ale również wymagań. Od osoby pracującej w transporcie międzynarodowym częściej oczekuje się znajomości języków obcych.

 • 27.01.2019
  Top 10 stanowisk, na których zarobisz powyżej 9000 zł

  IT, marketing, prawo, nieruchomości – to obszary, w których można liczyć na atrakcyjne zarobki. Wysokość pensji zależy nie tylko od branży. Do decydujących czynników należy m.in. znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe i osiągane wyniki

 • 23.01.2019
  Jak zrobić karierę w policji?

  Predyspozycje, wykształcenie i umiejętności – to elementy składowe sukcesu policjanta. O Twoich losach w formacji może zadecydować także przebieg służby oraz osiągnięcia i wyniki pracy.  

28.01.2019
Spedytor krajowy i międzynarodowy – podobieństwa i różnice

W 2017 r. spedytor pracujący w transporcie międzynarodowym ze specjalizacją FTL zarabiał przeciętnie 6000 zł brutto na miesiąc. Wynagrodzenie spedytora krajowego wynosiło przeciętnie 4900 zł brutto. Różnice pojawiają się nie tylko w kwestii zarobków, ale również wymagań. Od osoby pracującej w transporcie międzynarodowym częściej oczekuje się znajomości języków obcych.

27.01.2019
Top 10 stanowisk, na których zarobisz powyżej 9000 zł

IT, marketing, prawo, nieruchomości – to obszary, w których można liczyć na atrakcyjne zarobki. Wysokość pensji zależy nie tylko od branży. Do decydujących czynników należy m.in. znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe i osiągane wyniki

23.01.2019
Jak zrobić karierę w policji?

Predyspozycje, wykształcenie i umiejętności – to elementy składowe sukcesu policjanta. O Twoich losach w formacji może zadecydować także przebieg służby oraz osiągnięcia i wyniki pracy.