Planista produkcji – co robi i ile zarabia?

Na barkach planisty produkcji spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie i prawidłowy przebieg realizacji planów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Aby móc wykonywać ten zawód, konieczne jest przede wszystkim doświadczenie i dogłębna wiedza na temat funkcjonowania wszystkich działów w firmie. Pozwala to w realistyczny sposób ocenić możliwości i potencjał produkcyjny w danym czasie.

Planista produkcji – obowiązki 

Długo- i krótkoterminowe plany produkcyjne to zagadnienia, z którymi musi sobie radzić planista produkcji. Do jego obowiązków należy między innymi:

  • nadzorowanie procesów produkcyjnych na podstawie otrzymywanych przez firmę zamówień i prognozowanego poziomu sprzedaży;
  • przygotowywanie kompleksowych analiz i raportowanie działań;
  • nadzorowanie stanu zaopatrzenia zakładu produkcyjnego i dokonywanie niezbędnych zakupów;
  • ocena możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa w danym czasie i ustalanie okresowych priorytetów;
  •  dbanie o najwyższą jakość wykonywanych produktów oraz terminowość realizacji zamówień;
  • ocenianie na podstawie dostępnych danych, czy dany produkt lub usługa zapewniają firmie odpowiednie zyski.

Wampiry energetyczne. Jak pracować z trudnymi osobami?

Zarobki planisty produkcji

Planista produkcji to odpowiedzialne stanowisko. Od kandydatów oczekuje się nie tylko fachowej wiedzy i analitycznego umysłu, ale też kompetencji na poziomie interpersonalnym. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 5800 zł brutto. Specjaliści w tej dziedzinie mogą też liczyć na benefity, takie jak: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, ubezpieczenie na życie i świadczenia socjalne.

Więcej informacji o zarobkach planisty produkcji oraz przedstawicieli innych zawodów można znaleźć na stronie:

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska 

Jak zostać planistą produkcji?

Aby móc ubiegać się o pracę na stanowisku planisty produkcji, trzeba posiadać wyższe wykształcenie techniczne (np. na kierunku: automatyka, technologia produkcji lub mechanika) oraz wiedzę z zakresu zarządzania i finansów. Duże znaczenie ma zdobyte wcześniej doświadczenie związane z nadzorowaniem procesów produkcyjnych. Planista produkcji powinien znać przynajmniej jeden język obcy (najlepiej angielski) i umieć biegle posługiwać się oprogramowaniem MS Office, w szczególności Excelem. Przygotowanie merytoryczne jest ważne, ale liczą się też określone cechy osobowości. Planista produkcji powinien wykazywać się asertywnością i zdolnością do podejmowania decyzji pod presją czasu. Istotne są: skrupulatność, samodyscyplina i ponadprzeciętna komunikatywność, pozwalająca na swobodną wymianę informacji między planistą a wszystkimi działami funkcjonującymi w firmie. Specjaliści w tej dziedzinie odgrywają dużą rolę i mogą liczyć na korzystne warunki zatrudnienia.