Podwyżki w przemyśle

4569,41 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przemyśle. Pensje wzrosły o 5,6% w stosunku do poprzedniego roku. Najwyższy wzrost dotyczył górnictwa.  

W każdym roku Główny Urząd Statystyczny publikuje opracowanie wyników działalności przemysłu. Z danych za 2017 r. wynika m.in., że działy o najwyższym przeciętnym zatrudnieniu to:

  • produkcja wyrobów z metali (269,9 tys. osób),
  • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (194,9 tys. osób),
  • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (193,3 tys. osób).

Przedsiębiorstwa o najwyższym poziomie wynagrodzenia zajmowały się działalnością, taką jak:

  • produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 8048,55 zł brutto,
  • wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego – 7398,29 zł brutto,

Sytuacja w polskim górnictwie

  • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (7051,00 zł brutto),
  • produkcja wyrobów farmaceutycznych (6141,29 zł brutto).

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/przemysl-wyniki-dzialalnosci-w-2017-roku,9,1.html