Polska w czołówce krajów z najniższym bezrobociem

W marcu 2018 r. Polska znalazła się wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Wynik 4,4% sprawił, że zajęliśmy siódme miejsce. W maju stopa bezrobocia wynosiła 3,8%, co zapewniło nam czwarte miejsce.

Co trzy miesiące Europejski Urząd Statystyczny bada poziom bezrobocia w krajach europejskich. W maju stopa bezrobocia w całej wspólnocie wynosiła 7%, a w marcu – 7,1%.

Bezrobocie: Polska na siódmym miejscu

Wśród krajów o najniższym odsetku osób nieaktywnych zawodowo znalazły się:

  • Czechy (2,3%),
  • Niemcy (3,4%),
  • Węgry (3,7%),
  • Polska (3,8%).

Państwa, w których bezrobocie było najwyższe, to:

  • Grecja (20,1%),
  • Hiszpania (15,8%),
  • Włochy (10,7%),
  • Francja (9,2%).

Pod koniec maja stopa bezrobocia rejestrowanego - obliczana przez GUS - wynosiła 6,1%. Różnica wynika z zastosowania innej metodologii obliczeń. Główny Urząd Statystyczny opiera się na danych z urzędów pracy, a Eurostat – na informacjach udzielonych przez respondentów uczestniczących w badaniu ankietowym.

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10069,eurostat-bezrobocie-w-polsce-3-8.html