Polska w ścisłej czołówce krajów o najniższej liczbie osób bez pracy

Europejski Urząd Statystyczny zestawia wskaźniki bezrobocia w poszczególnych krajach Europy. W sierpniu 2018 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4%. To zapewniło nam miejsce w ścisłej czołówce krajów o najniższej liczbie osób nieaktywnych zawodowo.

W analogicznym okresie poprzedniego roku poziom bezrobocia był wyższy i wynosił 4,8%. Spadek jest widoczny także w odniesieniu do poprzedniego miesiąca (3,5%).

Eurostat: bezrobocie w Polsce na poziomie 3,5%

Państwa, w których bezrobocie było najniższe, to: Czechy (2,5%) oraz Polska i Niemcy (3,4%). Największe trudności ze znalezieniem pracy występowały w Hiszpanii i Grecji, gdzie stopa bezrobocia przekroczyła 15%.

Eurostat oblicza zharmonizowaną stopę bezrobocia. Urząd uwzględnia nie tylko tych, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy, ale również wszystkie osoby w wieku 15-74 lata, które są zdolne podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni i aktywnie szukały pracy w ciągu dwóch tygodni przed badaniem.

Jakie jest bezrobocie w Europie?

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10278,eurostat-bezrobocie-w-polsce-3-4.html