Polski Ład – ulga dla klasy średniej. Kiedy opłaca się skorzystać, a kiedy zrezygnować?

Wprowadzony 1 stycznia 2022 roku Polski Ład niesie za sobą wiele zmian w płacach, podatkach, rozliczeniach, składkach oraz ulgach. Pierwszy miesiąc roku obfitował w ciągłe zmiany i łatanie reformy tak, aby jej skutki w pozytywny bądź neutralny sposób objęły większość obywateli. Jedną ze zmian, które mają wpłynąć na największą liczbę Polaków, jest ulga dla klasy średniej. Polski Ład ma bowiem zapewnić, że dzięki uldze klasa średnia nie straci na innych wprowadzonych zmianach. Na czym polega to rozwiązanie, czy zawsze opłaca się z niego korzystać, a także kiedy warto zrezygnować z  naliczania ulgi? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Czego dowiesz się z artykułu?

Polski Ład – ulgi podatkowe i nie tylko – jakie zostały wprowadzone?
Polski Ład – ulga dla klasy średniej – najważniejsze informacje

Polski Ład – ulgi podatkowe i nie tylko – jakie zostały wprowadzone?

Warto zapoznać się ze zmianami, które wprowadził Polski Ład. Ulgi podatkowe oraz prorodzinne dotyczyć będą  w pewnym stopniu każdego obywatela. Ważne są także dla małżonków Mogą oni sporo na nich skorzystać.

Jak Polski Ład wpłynie na pary po ślubie? Do tej pory wspólne rozliczenie możliwe było jedynie wtedy, kiedy związek małżeński trwał już cały rok podatkowy, za który składano zeznanie. Obecnie możliwe jest wspólne rozliczenie nawet za niepełny rok, jeśli małżeństwo i wspólnota finansowa trwały do jego końca (poza przypadkiem śmierci współmałżonka – sytuacja ulega więc zmianie jedynie podczas rozwodu). Małżeństwa zyskają także na uldze dla klasy średniej. Polski Ład pozwala bowiem na wybór metody ustalania wysokości ulgi dla małżeństwa rozliczającego się wspólnie. Jakie to metody? Przeczytaj:

  • Małżonkowie mogą wybrać rozliczenie na podstawie kwoty wynoszącej połowę wspólnych rocznych przychodów i mieszczącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.
  • Każdy z małżonków rozlicza się na podstawie własnych przychodów, jeśli uzyskał prawo do ulgi i mieszczą się one w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Warto pamiętać, że małżonkowie muszą wybrać jeden wariant rozliczenia, do którego zastosują się oboje. Wspólne rozliczenie jest możliwe także wtedy, gdy tylko jedna z osób ma dochód.

| Polski Ład – jak wpłynie na zarobki Polaków?

Polski Ład – ulga dla klasy średniej – najważniejsze informacje

Ulga dla małżonków nie jest jednak najważniejszym elementem zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Ulga dla klasy średniej, której częścią jest możliwość wspólnego rozliczania się, składa się bowiem z wielu przepisów regulujących przywileje korzystania z odliczeń. Należy jednak zacząć od wyjaśnienia, czym właściwie jest owa ulga dla klasy średniej. To możliwość odliczenia od dochodu pewnej indywidualnie ustalanej kwoty. Podstawą jej wyliczenia jest wysokość uzyskanych przychodów.

Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej? Sprawdź:

  • Każdy, kogo przychody roczne mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.
  • Pracujący na etacie oraz prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, mieszczący się jednocześnie w powyższym przedziale dochodowym.

Pracodawca ulgę nalicza automatycznie – nie musisz więc składać żadnych podań o jej uwzględnienie. Zostanie ona zastosowana w każdym miesiącu, w którym Twój przychód będzie się mieścił w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł.

Istnieje możliwość rezygnacji z uzyskiwania ulgi. Przede wszystkim musisz pamiętać, że rezygnacja  w trakcie roku nie oznacza, że nie możesz jej ponownie zastosować w roku następnym.

Ulgi warto nie naliczać, jeśli w którymś miesiącu Twoje przychody (ze wszystkich źródeł) nie będą się mieścić w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, a także spodziewasz się, że w rocznym bilansie końcowym (od 68 412 zł do 133 692 zł) również będą poniżej lub powyżej tej kwoty. Jeśli bowiem nie zrezygnujesz z ulgi,  możliwe, że będziesz musiał podczas rozliczenia rocznego zapłacić podatek. Co istotne, jeśli zdecydujesz się na asekuracyjną rezygnację z ulgi, nadal możesz z niej skorzystać w zeznaniu rocznym – nawet jeśli Twój pracodawca nie stosował jej w ciągu roku!

Jak zrezygnować z ulgi? Nie ma określonego wzoru tego dokumentu. Muszą jednak znaleźć się w nim pewne informacje: deklaracja o rezygnacji, dane pracodawcy, Twoje dane osobowe (imię, nazwisko i PESEL) oraz odręczny podpis.

Wiesz już, jak działa najszersza ustawa Polskiego Ładu. Ulga dla klasy średniej najbardziej będzie się opłacała tym, których zarobki plasują się w centrum średniej w Polsce. Należy jednak być ostrożnym w jej wyliczeniach, ponieważ nie zawsze warto z niej skorzystać!