Poziom bezrobocia w grudniu 2018 r. nieco wyższy niż w listopadzie

0,1% - o tyle wzrosła stopa bezrobocia w grudniu 2018 r. w porównaniu z danymi dotyczącymi poprzedniego miesiąca. Najbardziej widoczny wzrost wystąpił w województwach: pomorskim, opolskim, świętokrzyskim i lubelskim.  

Pod koniec listopada 2018 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,8%. W grudniu była o 0,1% wyższa. Liczba osób bezrobotnych wzrosła o 20,8 tys. Wzrost nastąpił w każdym województwie, z wyjątkiem Wielkopolski i Śląska, gdzie wskaźnik pozostał taki sam.  

Listopad 2018 r.: Wielkopolska po raz kolejny z najniższym wskaźnikiem bezrobocia

Powodem wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego były: spadek liczby ofert napływających do urzędów pracy, rejestracja osób, które straciły pracę z powodu wygaśnięcia umów terminowych oraz zakończenie prac sezonowych w leśnictwie, ogrodnictwie i budownictwie. Pod koniec 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych była znacznie niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Różnica wynosiła 0,7% (110,4 tys. osób).  

Czym jest wskaźnik bezrobocia?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-na-koniec-2018-roku-najnowsze-dane-ministerstwa-rodziny