PPE i PPK – co warto wiedzieć o programach oszczędnościowych? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

PPE i PPK to formy długotrwałego oszczędzania na cele emerytalne, które realizowane są w firmach. Główną różnicą pomiędzy nimi jest obligatoryjność – pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE, natomiast jest zobowiązany do stworzenia PPK. Oba rozwiązania służą systematycznemu gromadzeniu środków pieniężnych, które pracownik będzie mógł wykorzystać w określonym wieku.

PPE – co to takiego?

PPE to Pracownicze Programy Emerytalne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że:

 • Ich stworzenie nie jest dla pracodawcy obowiązkowe. Jeżeli zdecyduje się on na wprowadzenie w firmie PPE, pracownicy nie muszą do nich przystąpić. 
 • Do programu mogą przystąpić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy), mianowania, powołania oraz wyboru, jak również członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych. 
 • W przypadku PPE mamy do czynienia ze składką podstawową finansowaną przez pracodawcę, której wysokość nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia pracownika, a także ze składką dodatkową – dobrowolną, finansowaną przez pracownika, której wysokość nie może przekroczyć ustalonej kwoty. 
 • PPE nie są zasilane ze środków publicznych. Nie ma także konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne pracownika oraz pracodawcy od składki podstawowej.
 • Wypłata zgromadzonych środków (w całości lub w ratach) może nastąpić po ukończeniu przez danego pracownika 60 lat albo 55 lat i uzyskania uprawnień emerytalnych. 
 • Jeżeli pracownik zdecyduje się na wcześniejsze zlikwidowanie PPE, to konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego oraz wpłacenie 30% sumy wszystkich składek podstawowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PPK – co to takiego?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, które nieco różnią się od Pracowniczych Programów Emerytalnych. Warto wiedzieć, że:

 • Utworzenie PPK jest dla pracodawcy obligatoryjne, chyba że w przedsiębiorstwie funkcjonuje już PPE (musi brać w nim udział co najmniej 25% zatrudnionych, a wysokość składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę to minimum 3,5%). Do początku 2021 roku obowiązek ten obejmie wszystkie firmy oraz sektor publiczny.
 • Pracownicy do 55. roku życia są automatycznie zapisywani do planu, a pozostali – na podstawie ich pisemnej deklaracji. Przystąpić do niego mogą wszystkie osoby zatrudnione na umowy, od których odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne (warto pamiętać o tym, że składek na ubezpieczenie społeczne nie odlicza się od kwoty określanej jako dochód netto z pit 11 – podstawą do obliczenia składki jest wynagrodzenie brutto). Istnieje możliwość zrezygnowania z PPK.

Składki ZUS od umowy-zlecenia – przywilej czy kula u nogi?

 • Składka podstawowa, finansowana przez pracodawcę, wynosi maksymalnie 1,5% wynagrodzenia, natomiast składka podstawowa, finansowana przez pracownika – maksymalnie 2%. Możliwe jest także wpłacanie składek dodatkowych w wysokości do 2,5% wynagrodzenia (pracodawca) oraz do 2% wynagrodzenia (pracownik).
 • PPK są zasilane z budżetu państwa – pracownik otrzymuje 250 zł wpłaty powitalnej. Ma także możliwość uzyskania dopłaty rocznej (240 zł).
 • Wypłata środków może nastąpić, gdy pracownik skończy 60 lat. 25% zgromadzonego kapitału może wypłacić jednorazowo albo w ratach, a 75% w minimum 120 ratach miesięcznych. Inna możliwość to wypłata całości w minimum 120 ratach miesięcznych.

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 20.07.2019
  Prace interwencyjne – pytania i odpowiedzi

  Prace interwencyjne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej proponowanych przez powiatowe urzędy pracy. Aby skorzystać ze wsparcia, należy uzyskać status osoby bezrobotnej.  

 • 18.07.2019
  Kasjer bankowy – jak nim zostać?

  Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, sprzedaż papierów wartościowych, wymiana walut – to przykładowe zadania, jakie wykonuje kasjer bankowy. Od kandydatów na to stanowisko pracodawcy zwykle oczekują wyższego wykształcenia, zdobytego np. na kierunku: bankowość. 

 • 17.07.2019
  Notariusz – jak nim zostać?

  Funkcja notariusza jest zarezerwowana dla absolwentów prawa, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień zawodowych poprzedza okres nauki i praktyki. Spróbuj swoich sił w tej profesji, jeśli cechuje Cię skrupulatność, cierpliwość i umiejętność panowania nad stresem. 

20.07.2019
Prace interwencyjne – pytania i odpowiedzi

Prace interwencyjne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej proponowanych przez powiatowe urzędy pracy. Aby skorzystać ze wsparcia, należy uzyskać status osoby bezrobotnej.  

18.07.2019
Kasjer bankowy – jak nim zostać?

Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, sprzedaż papierów wartościowych, wymiana walut – to przykładowe zadania, jakie wykonuje kasjer bankowy. Od kandydatów na to stanowisko pracodawcy zwykle oczekują wyższego wykształcenia, zdobytego np. na kierunku: bankowość. 

17.07.2019
Notariusz – jak nim zostać?

Funkcja notariusza jest zarezerwowana dla absolwentów prawa, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień zawodowych poprzedza okres nauki i praktyki. Spróbuj swoich sił w tej profesji, jeśli cechuje Cię skrupulatność, cierpliwość i umiejętność panowania nad stresem. 

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 18.07.2019
  Dziennikarz – czy trzeba ukończyć studia, aby nim zostać?

  Potrafi rozmawiać z ludźmi i uzyskiwać odpowiedzi na pytania nurtujące opinię społeczną. Jego czujne zmysły wyłowią każdą ciekawą informację, a niezwykły refleks sprawi, że news zostanie błyskawicznie rozpowszechniony. Karierę dziennikarską rozpoczynają nie tylko absolwenci dziennikarstwa i polonistyki, ale również ekonomiści, historycy czy dietetycy. Oprócz talentu trzeba posiadać warsztat, który zdobywa się m.in. na studiach i podczas praktyk. 

 • 16.07.2019
  W 2018 r. wzrosła liczba pracujących osób

  Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, najwyższą liczbę osób pracujących odnotowano pod koniec pierwszego kwartału, a najniższą – pod koniec ostatniego kwartału 2018 r. Niemal trzy czwarte zatrudnionych pracowało w jednostkach sektora prywatnego. 

18.07.2019
Dziennikarz – czy trzeba ukończyć studia, aby nim zostać?

Potrafi rozmawiać z ludźmi i uzyskiwać odpowiedzi na pytania nurtujące opinię społeczną. Jego czujne zmysły wyłowią każdą ciekawą informację, a niezwykły refleks sprawi, że news zostanie błyskawicznie rozpowszechniony. Karierę dziennikarską rozpoczynają nie tylko absolwenci dziennikarstwa i polonistyki, ale również ekonomiści, historycy czy dietetycy. Oprócz talentu trzeba posiadać warsztat, który zdobywa się m.in. na studiach i podczas praktyk. 

16.07.2019
W 2018 r. wzrosła liczba pracujących osób

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, najwyższą liczbę osób pracujących odnotowano pod koniec pierwszego kwartału, a najniższą – pod koniec ostatniego kwartału 2018 r. Niemal trzy czwarte zatrudnionych pracowało w jednostkach sektora prywatnego.