PPE i PPK – co warto wiedzieć o programach oszczędnościowych? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

PPE i PPK to formy długotrwałego oszczędzania na cele emerytalne, które realizowane są w firmach. Główną różnicą pomiędzy nimi jest obligatoryjność – pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE, natomiast jest zobowiązany do stworzenia PPK. Oba rozwiązania służą systematycznemu gromadzeniu środków pieniężnych, które pracownik będzie mógł wykorzystać w określonym wieku.

PPE – co to takiego?

PPE to Pracownicze Programy Emerytalne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że:

 • Ich stworzenie nie jest dla pracodawcy obowiązkowe. Jeżeli zdecyduje się on na wprowadzenie w firmie PPE, pracownicy nie muszą do nich przystąpić. 
 • Do programu mogą przystąpić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy), mianowania, powołania oraz wyboru, jak również członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych. 
 • W przypadku PPE mamy do czynienia ze składką podstawową finansowaną przez pracodawcę, której wysokość nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia pracownika, a także ze składką dodatkową – dobrowolną, finansowaną przez pracownika, której wysokość nie może przekroczyć ustalonej kwoty. 
 • PPE nie są zasilane ze środków publicznych. Nie ma także konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne pracownika oraz pracodawcy od składki podstawowej.
 • Wypłata zgromadzonych środków (w całości lub w ratach) może nastąpić po ukończeniu przez danego pracownika 60 lat albo 55 lat i uzyskania uprawnień emerytalnych. 
 • Jeżeli pracownik zdecyduje się na wcześniejsze zlikwidowanie PPE, to konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego oraz wpłacenie 30% sumy wszystkich składek podstawowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PPK – co to takiego?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, które nieco różnią się od Pracowniczych Programów Emerytalnych. Warto wiedzieć, że:

 • Utworzenie PPK jest dla pracodawcy obligatoryjne, chyba że w przedsiębiorstwie funkcjonuje już PPE (musi brać w nim udział co najmniej 25% zatrudnionych, a wysokość składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę to minimum 3,5%). Do początku 2021 roku obowiązek ten obejmie wszystkie firmy oraz sektor publiczny.
 • Pracownicy do 55. roku życia są automatycznie zapisywani do planu, a pozostali – na podstawie ich pisemnej deklaracji. Przystąpić do niego mogą wszystkie osoby zatrudnione na umowy, od których odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne (warto pamiętać o tym, że składek na ubezpieczenie społeczne nie odlicza się od kwoty określanej jako dochód netto z pit 11 – podstawą do obliczenia składki jest wynagrodzenie brutto). Istnieje możliwość zrezygnowania z PPK.

Składki ZUS od umowy-zlecenia – przywilej czy kula u nogi?

 • Składka podstawowa, finansowana przez pracodawcę, wynosi maksymalnie 1,5% wynagrodzenia, natomiast składka podstawowa, finansowana przez pracownika – maksymalnie 2%. Możliwe jest także wpłacanie składek dodatkowych w wysokości do 2,5% wynagrodzenia (pracodawca) oraz do 2% wynagrodzenia (pracownik).
 • PPK są zasilane z budżetu państwa – pracownik otrzymuje 250 zł wpłaty powitalnej. Ma także możliwość uzyskania dopłaty rocznej (240 zł).
 • Wypłata środków może nastąpić, gdy pracownik skończy 60 lat. 25% zgromadzonego kapitału może wypłacić jednorazowo albo w ratach, a 75% w minimum 120 ratach miesięcznych. Inna możliwość to wypłata całości w minimum 120 ratach miesięcznych.

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 22.11.2021
  Jak oszczędzać zarobione pieniądze?

  Oszczędzanie pieniędzy jest nieodzownie związane z odpowiedzialnym zarządzaniem finansami. Posiadanie poduszki finansowej zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pomaga Ci się przygotować na sytuację utraty pracy czy konieczność poniesienia niespodziewanych wydatków. Sprawdź, jak skutecznie oszczędzać!

 • 14.09.2022
  Diety krajowe – jak wyliczyć?

  Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

 • 31.08.2022
  Jak oszczędzają Polacy?

  54% Polaków regularnie oszczędza pieniądze z pensji – tak wynika z badania Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy”, przeprowadzonego pod koniec 2021 roku. Wiele osób odkłada przynajmniej małą część zarobków, chociaż czasem aby to zrobić, musi „zacisnąć pasa” i odmówić sobie kilku przyjemności. Dowiedz się, ile oszczędności mają Polacy i jakie jest podejście społeczeństwa do oszczędzania.

22.11.2021
Jak oszczędzać zarobione pieniądze?

Oszczędzanie pieniędzy jest nieodzownie związane z odpowiedzialnym zarządzaniem finansami. Posiadanie poduszki finansowej zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pomaga Ci się przygotować na sytuację utraty pracy czy konieczność poniesienia niespodziewanych wydatków. Sprawdź, jak skutecznie oszczędzać!

14.09.2022
Diety krajowe – jak wyliczyć?

Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

31.08.2022
Jak oszczędzają Polacy?

54% Polaków regularnie oszczędza pieniądze z pensji – tak wynika z badania Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy”, przeprowadzonego pod koniec 2021 roku. Wiele osób odkłada przynajmniej małą część zarobków, chociaż czasem aby to zrobić, musi „zacisnąć pasa” i odmówić sobie kilku przyjemności. Dowiedz się, ile oszczędności mają Polacy i jakie jest podejście społeczeństwa do oszczędzania.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 13.09.2022
  Emigracja zarobkowa, czyli za podwyżką do innego miasta lub kraju

  Jedni stale tęsknią, choć zyskali imponujące zarobki. Inni mówią, że dopiero przeprowadzka pozwoliła im rozwinąć skrzydła i poczuć finansową satysfakcję. Inni wzdychają z sentymentem za powolniejszym tempem życia, które stracili w zamian za podwyżkę. Pożegnania ze „swoim” miastem czy nawet krajem mogą być smutne, ale bywają też początkiem czegoś lepszego. Wszystko zależy od motywacji. Sprawdź, kto i dlaczego najczęściej decyduje się na przeprowadzkę za pracą.

 • 03.08.2022
  Nowy Polski Ład dla rodziny, czyli zmiana zasad dla osób samotnie wychowujących dziecko

  Od początku 2022 roku każda osoba samotnie wychowująca dziecko miała możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 1500 zł. Przepis ten obowiązywał jednak zaledwie pół roku. Od 1 lipca 2022 roku Nowy Polski Ład zniósł tę zasadę, jednocześnie przywracając obowiązującą wcześniej możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego rodzica z dzieckiem oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów. Dowiedz się, na czym dokładnie polegają obecne przepisy w kwestii Polski Ład a samotni rodzice.

 • 01.08.2022
  Najbogatsi ludzie świata – ranking

  Pandemia, wojna w Ukrainie oraz ogólnoświatowe problemy ekonomiczno-finansowe spowodowały, że lista najbogatszych ludzi świata – w stosunku do 2021 roku – zmalała. Statusem miliardera nie może się już pochwalić rekordowa liczba 2755 osób. W 2022 roku najbogatsi ludzie świata mieszczą się w liczbie 2668. Takie wyliczenia już 36 razy przeprowadził „Forbes”. Dowiedz się więcej na temat tego, kto znajduje się w top najbogatszych ludzi świata!

13.09.2022
Emigracja zarobkowa, czyli za podwyżką do innego miasta lub kraju

Jedni stale tęsknią, choć zyskali imponujące zarobki. Inni mówią, że dopiero przeprowadzka pozwoliła im rozwinąć skrzydła i poczuć finansową satysfakcję. Inni wzdychają z sentymentem za powolniejszym tempem życia, które stracili w zamian za podwyżkę. Pożegnania ze „swoim” miastem czy nawet krajem mogą być smutne, ale bywają też początkiem czegoś lepszego. Wszystko zależy od motywacji. Sprawdź, kto i dlaczego najczęściej decyduje się na przeprowadzkę za pracą.

03.08.2022
Nowy Polski Ład dla rodziny, czyli zmiana zasad dla osób samotnie wychowujących dziecko

Od początku 2022 roku każda osoba samotnie wychowująca dziecko miała możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 1500 zł. Przepis ten obowiązywał jednak zaledwie pół roku. Od 1 lipca 2022 roku Nowy Polski Ład zniósł tę zasadę, jednocześnie przywracając obowiązującą wcześniej możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego rodzica z dzieckiem oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów. Dowiedz się, na czym dokładnie polegają obecne przepisy w kwestii Polski Ład a samotni rodzice.

01.08.2022
Najbogatsi ludzie świata – ranking

Pandemia, wojna w Ukrainie oraz ogólnoświatowe problemy ekonomiczno-finansowe spowodowały, że lista najbogatszych ludzi świata – w stosunku do 2021 roku – zmalała. Statusem miliardera nie może się już pochwalić rekordowa liczba 2755 osób. W 2022 roku najbogatsi ludzie świata mieszczą się w liczbie 2668. Takie wyliczenia już 36 razy przeprowadził „Forbes”. Dowiedz się więcej na temat tego, kto znajduje się w top najbogatszych ludzi świata!