PPE i PPK – co warto wiedzieć o programach oszczędnościowych? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

PPE i PPK to formy długotrwałego oszczędzania na cele emerytalne, które realizowane są w firmach. Główną różnicą pomiędzy nimi jest obligatoryjność – pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE, natomiast jest zobowiązany do stworzenia PPK. Oba rozwiązania służą systematycznemu gromadzeniu środków pieniężnych, które pracownik będzie mógł wykorzystać w określonym wieku.

PPE – co to takiego?

PPE to Pracownicze Programy Emerytalne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że:

 • Ich stworzenie nie jest dla pracodawcy obowiązkowe. Jeżeli zdecyduje się on na wprowadzenie w firmie PPE, pracownicy nie muszą do nich przystąpić. 
 • Do programu mogą przystąpić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy), mianowania, powołania oraz wyboru, jak również członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych. 
 • W przypadku PPE mamy do czynienia ze składką podstawową finansowaną przez pracodawcę, której wysokość nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia pracownika, a także ze składką dodatkową – dobrowolną, finansowaną przez pracownika, której wysokość nie może przekroczyć ustalonej kwoty. 
 • PPE nie są zasilane ze środków publicznych. Nie ma także konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne pracownika oraz pracodawcy od składki podstawowej.
 • Wypłata zgromadzonych środków (w całości lub w ratach) może nastąpić po ukończeniu przez danego pracownika 60 lat albo 55 lat i uzyskania uprawnień emerytalnych. 
 • Jeżeli pracownik zdecyduje się na wcześniejsze zlikwidowanie PPE, to konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego oraz wpłacenie 30% sumy wszystkich składek podstawowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PPK – co to takiego?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, które nieco różnią się od Pracowniczych Programów Emerytalnych. Warto wiedzieć, że:

 • Utworzenie PPK jest dla pracodawcy obligatoryjne, chyba że w przedsiębiorstwie funkcjonuje już PPE (musi brać w nim udział co najmniej 25% zatrudnionych, a wysokość składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę to minimum 3,5%). Do początku 2021 roku obowiązek ten obejmie wszystkie firmy oraz sektor publiczny.
 • Pracownicy do 55. roku życia są automatycznie zapisywani do planu, a pozostali – na podstawie ich pisemnej deklaracji. Przystąpić do niego mogą wszystkie osoby zatrudnione na umowy, od których odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne (warto pamiętać o tym, że składek na ubezpieczenie społeczne nie odlicza się od kwoty określanej jako dochód netto z pit 11 – podstawą do obliczenia składki jest wynagrodzenie brutto). Istnieje możliwość zrezygnowania z PPK.

Składki ZUS od umowy-zlecenia – przywilej czy kula u nogi?

 • Składka podstawowa, finansowana przez pracodawcę, wynosi maksymalnie 1,5% wynagrodzenia, natomiast składka podstawowa, finansowana przez pracownika – maksymalnie 2%. Możliwe jest także wpłacanie składek dodatkowych w wysokości do 2,5% wynagrodzenia (pracodawca) oraz do 2% wynagrodzenia (pracownik).
 • PPK są zasilane z budżetu państwa – pracownik otrzymuje 250 zł wpłaty powitalnej. Ma także możliwość uzyskania dopłaty rocznej (240 zł).
 • Wypłata środków może nastąpić, gdy pracownik skończy 60 lat. 25% zgromadzonego kapitału może wypłacić jednorazowo albo w ratach, a 75% w minimum 120 ratach miesięcznych. Inna możliwość to wypłata całości w minimum 120 ratach miesięcznych.

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 22.11.2021
  Jak oszczędzać zarobione pieniądze?

  Oszczędzanie pieniędzy jest nieodzownie związane z odpowiedzialnym zarządzaniem finansami. Posiadanie poduszki finansowej zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pomaga Ci się przygotować na sytuację utraty pracy czy konieczność poniesienia niespodziewanych wydatków. Sprawdź, jak skutecznie oszczędzać!

 • 18.10.2021
  Oszczędności Polaków – ile jesteśmy w stanie odłożyć z pensji?

  Pandemia koronawirusa sprawiła, że Polacy potrzebują coraz większych sum, żeby czuć się bezpiecznie w obecnych niepewnych czasach. Według badania przeprowadzonego przez firmę Provident, w 2020 roku średnia kwota oszczędność i wynosiła 17 tys. zł. W 2019 była ona o 4 tys. zł niższa, a w 2018 roku wynosiła tylko 8,4 tys. zł. Ale nie wszyscy mogą pozwolić sobie na odkładanie takich sum. Sprawdź, jak i ile oszczędzają Polacy.

22.11.2021
Jak oszczędzać zarobione pieniądze?

Oszczędzanie pieniędzy jest nieodzownie związane z odpowiedzialnym zarządzaniem finansami. Posiadanie poduszki finansowej zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pomaga Ci się przygotować na sytuację utraty pracy czy konieczność poniesienia niespodziewanych wydatków. Sprawdź, jak skutecznie oszczędzać!

18.10.2021
Oszczędności Polaków – ile jesteśmy w stanie odłożyć z pensji?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że Polacy potrzebują coraz większych sum, żeby czuć się bezpiecznie w obecnych niepewnych czasach. Według badania przeprowadzonego przez firmę Provident, w 2020 roku średnia kwota oszczędność i wynosiła 17 tys. zł. W 2019 była ona o 4 tys. zł niższa, a w 2018 roku wynosiła tylko 8,4 tys. zł. Ale nie wszyscy mogą pozwolić sobie na odkładanie takich sum. Sprawdź, jak i ile oszczędzają Polacy.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

16.11.2021
Liczba pracujących w Polsce – ile osób zarabia, a ile jest biernych zawodowo?

Aktywność zawodowa Polaków bezsprzecznie przekłada się na sytuację ekonomiczną kraju. Według „Raportu o inflacji” udostępnionego przez Narodowy Bank Polski w ciągu ostatnich lat stopa aktywności zawodowej wynosi około 56%. Z całą pewnością wynik ten jest zbyt niski. Jakie czynniki mają wpływ na to, ile ludzi pracuje w Polsce? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

12.08.2021
Ścieżka kariery i zarobki w policji – jak wygląda kariera w tym zawodzie?

Predyspozycje, wykształcenie i umiejętności – to elementy składowe sukcesu policjanta. O Twoich losach w formacji może zadecydować także przebieg służby mundurowej oraz osiągnięcia i wyniki pracy. Zarobki w policji są z kolei ściśle związane z tym, jakie stanowisko aktualnie zajmujesz. Dowiedz się, jak wygląda ścieżka kariery w tym zawodzie oraz ile można zarobić.