Prace interwencyjne – pytania i odpowiedzi - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Prace interwencyjne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej proponowanych przez powiatowe urzędy pracy. Aby skorzystać ze wsparcia, należy uzyskać status osoby bezrobotnej.  

Niezależnie od tego, czy posiadasz kwalifikacje do pracy fizycznej, czy umysłowej, możesz wykonywać prace interwencyjne. Warto więc, żebyś poznał odpowiedzi na pytania: 

 • Czym są prace interwencyjne?

Aby ułatwić osobom bezrobotnym powrót do aktywności zawodowej, powiatowe urzędy pracy kierują zarejestrowanych do prac interwencyjnych i wypłacają zatrudniającym częściowe dofinansowanie wynagrodzenia pracownika.  

 • Kiedy otrzymuje się skierowanie na prace interwencyjne?

Skierowanie może otrzymać każda osoba bezrobotna, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy. Odrzucenie oferty może wiązać się z utratą statusu. 

 • Jak uzyskać status osoby bezrobotnej?

Za osobę bezrobotną uznaje się kogoś, kto spełnia wymagania wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych. Status osoby bezrobotnej gwarantuje możliwość korzystania z pomocy w znalezieniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji itp. Jako bezrobotny masz szansę również pobierać zasiłek. Zostajesz także objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, dzięki czemu korzystasz ze świadczeń medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Kto może być uznany za osobę bezrobotną?

 • Kto wypłaca wynagrodzenie za prace interwencyjne?

Za wykonywanie prac interwencyjnych przysługuje Ci pensja, którą wypłaca pracodawca. Zatrudniający, który zawarł umowę ze starostą, otrzymuje refundację części kosztów przeznaczonych na wypłaty, nagrody oraz regulowanie składek ZUS. 

 • Jak długo trwają prace interwencyjne?

Prace interwencyjne zwykle trwają od 6 do 18 miesięcy. Maksymalny czas ich trwania może zostać wydłużony w przypadku osób bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia. W odniesieniu do tej grupy wiekowej umowa między pracodawcą a starostą może obowiązywać do 24 miesięcy, a nawet do 4 lat, jeśli pracodawca godzi się na zwrot kosztów poniesionych za co drugi miesiąc zatrudnienia. 

 • Czy po zakończeniu prac interwencyjnych umowa wygasa?

Po upływie okresu refundacji zatrudniający ma obowiązek przez określony czas utrzymywać w zatrudnieniu bezrobotnego, który został do niego skierowany z urzędu pracy. Długość okresu zatrudnienia po zakończeniu prac interwencyjnych wynosi:

 • 3 miesiące – w przypadku prac trwających do 6 miesięcy,
 • 6 miesięcy – w przypadku prac trwających 12 miesięcy lub dłużej.

Informacje na temat prac interwencyjnych znajdziesz na stronie psz.praca.gov.pl. Przepisy dotyczące tej formy aktywności zawodowej wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

Szukasz stałej pracy? Sprawdź oferty na stronie: www.pracuj.pl

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 19.07.2019
  PPE i PPK – co warto wiedzieć o programach oszczędnościowych?

  PPE i PPK to formy długotrwałego oszczędzania na cele emerytalne, które realizowane są w firmach. Główną różnicą pomiędzy nimi jest obligatoryjność – pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE, natomiast jest zobowiązany do stworzenia PPK. Oba rozwiązania służą systematycznemu gromadzeniu środków pieniężnych, które pracownik będzie mógł wykorzystać w określonym wieku.

 • 18.07.2019
  Kasjer bankowy – jak nim zostać?

  Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, sprzedaż papierów wartościowych, wymiana walut – to przykładowe zadania, jakie wykonuje kasjer bankowy. Od kandydatów na to stanowisko pracodawcy zwykle oczekują wyższego wykształcenia, zdobytego np. na kierunku: bankowość. 

 • 17.07.2019
  Notariusz – jak nim zostać?

  Funkcja notariusza jest zarezerwowana dla absolwentów prawa, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień zawodowych poprzedza okres nauki i praktyki. Spróbuj swoich sił w tej profesji, jeśli cechuje Cię skrupulatność, cierpliwość i umiejętność panowania nad stresem. 

19.07.2019
PPE i PPK – co warto wiedzieć o programach oszczędnościowych?

PPE i PPK to formy długotrwałego oszczędzania na cele emerytalne, które realizowane są w firmach. Główną różnicą pomiędzy nimi jest obligatoryjność – pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE, natomiast jest zobowiązany do stworzenia PPK. Oba rozwiązania służą systematycznemu gromadzeniu środków pieniężnych, które pracownik będzie mógł wykorzystać w określonym wieku.

18.07.2019
Kasjer bankowy – jak nim zostać?

Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, sprzedaż papierów wartościowych, wymiana walut – to przykładowe zadania, jakie wykonuje kasjer bankowy. Od kandydatów na to stanowisko pracodawcy zwykle oczekują wyższego wykształcenia, zdobytego np. na kierunku: bankowość. 

17.07.2019
Notariusz – jak nim zostać?

Funkcja notariusza jest zarezerwowana dla absolwentów prawa, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień zawodowych poprzedza okres nauki i praktyki. Spróbuj swoich sił w tej profesji, jeśli cechuje Cię skrupulatność, cierpliwość i umiejętność panowania nad stresem. 

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 18.07.2019
  Dziennikarz – czy trzeba ukończyć studia, aby nim zostać?

  Potrafi rozmawiać z ludźmi i uzyskiwać odpowiedzi na pytania nurtujące opinię społeczną. Jego czujne zmysły wyłowią każdą ciekawą informację, a niezwykły refleks sprawi, że news zostanie błyskawicznie rozpowszechniony. Karierę dziennikarską rozpoczynają nie tylko absolwenci dziennikarstwa i polonistyki, ale również ekonomiści, historycy czy dietetycy. Oprócz talentu trzeba posiadać warsztat, który zdobywa się m.in. na studiach i podczas praktyk. 

 • 16.07.2019
  W 2018 r. wzrosła liczba pracujących osób

  Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, najwyższą liczbę osób pracujących odnotowano pod koniec pierwszego kwartału, a najniższą – pod koniec ostatniego kwartału 2018 r. Niemal trzy czwarte zatrudnionych pracowało w jednostkach sektora prywatnego. 

18.07.2019
Dziennikarz – czy trzeba ukończyć studia, aby nim zostać?

Potrafi rozmawiać z ludźmi i uzyskiwać odpowiedzi na pytania nurtujące opinię społeczną. Jego czujne zmysły wyłowią każdą ciekawą informację, a niezwykły refleks sprawi, że news zostanie błyskawicznie rozpowszechniony. Karierę dziennikarską rozpoczynają nie tylko absolwenci dziennikarstwa i polonistyki, ale również ekonomiści, historycy czy dietetycy. Oprócz talentu trzeba posiadać warsztat, który zdobywa się m.in. na studiach i podczas praktyk. 

16.07.2019
W 2018 r. wzrosła liczba pracujących osób

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, najwyższą liczbę osób pracujących odnotowano pod koniec pierwszego kwartału, a najniższą – pod koniec ostatniego kwartału 2018 r. Niemal trzy czwarte zatrudnionych pracowało w jednostkach sektora prywatnego.