Prace interwencyjne – pytania i odpowiedzi - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Prace interwencyjne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej proponowanych przez powiatowe urzędy pracy. Aby skorzystać ze wsparcia, należy uzyskać status osoby bezrobotnej.  

Niezależnie od tego, czy posiadasz kwalifikacje do pracy fizycznej, czy umysłowej, możesz wykonywać prace interwencyjne. Warto więc, żebyś poznał odpowiedzi na pytania: 

 • Czym są prace interwencyjne?

Aby ułatwić osobom bezrobotnym powrót do aktywności zawodowej, powiatowe urzędy pracy kierują zarejestrowanych do prac interwencyjnych i wypłacają zatrudniającym częściowe dofinansowanie wynagrodzenia pracownika.  

 • Kiedy otrzymuje się skierowanie na prace interwencyjne?

Skierowanie może otrzymać każda osoba bezrobotna, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy. Odrzucenie oferty może wiązać się z utratą statusu. 

 • Jak uzyskać status osoby bezrobotnej?

Za osobę bezrobotną uznaje się kogoś, kto spełnia wymagania wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych. Status osoby bezrobotnej gwarantuje możliwość korzystania z pomocy w znalezieniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji itp. Jako bezrobotny masz szansę również pobierać zasiłek. Zostajesz także objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, dzięki czemu korzystasz ze świadczeń medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Kto może być uznany za osobę bezrobotną?

 • Kto wypłaca wynagrodzenie za prace interwencyjne?

Za wykonywanie prac interwencyjnych przysługuje Ci pensja, którą wypłaca pracodawca. Zatrudniający, który zawarł umowę ze starostą, otrzymuje refundację części kosztów przeznaczonych na wypłaty, nagrody oraz regulowanie składek ZUS. 

 • Jak długo trwają prace interwencyjne?

Prace interwencyjne zwykle trwają od 6 do 18 miesięcy. Maksymalny czas ich trwania może zostać wydłużony w przypadku osób bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia. W odniesieniu do tej grupy wiekowej umowa między pracodawcą a starostą może obowiązywać do 24 miesięcy, a nawet do 4 lat, jeśli pracodawca godzi się na zwrot kosztów poniesionych za co drugi miesiąc zatrudnienia. 

 • Czy po zakończeniu prac interwencyjnych umowa wygasa?

Po upływie okresu refundacji zatrudniający ma obowiązek przez określony czas utrzymywać w zatrudnieniu bezrobotnego, który został do niego skierowany z urzędu pracy. Długość okresu zatrudnienia po zakończeniu prac interwencyjnych wynosi:

 • 3 miesiące – w przypadku prac trwających do 6 miesięcy,
 • 6 miesięcy – w przypadku prac trwających 12 miesięcy lub dłużej.

Informacje na temat prac interwencyjnych znajdziesz na stronie psz.praca.gov.pl. Przepisy dotyczące tej formy aktywności zawodowej wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

Szukasz stałej pracy? Sprawdź oferty na stronie: www.pracuj.pl

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 30.09.2018
  W którym województwie zarabia się najlepiej?

  W 2017 r. najwyższe zarobki otrzymywali mieszkańcy Mazowsza. 5500 zł brutto - tyle wynosiło tam przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Pensje były wysokie także na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. IT, bankowość i konsulting – to branże, w których można było liczyć na atrakcyjne perspektywy finansowe.  

 • 28.09.2018
  Spadek bezrobocia w sierpniu 2018 r.

  5,8% - tyle pod koniec sierpnia 2018 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu z sytuacją w lipcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,1%.

 • 17.07.2018
  Polska w czołówce krajów z najniższym bezrobociem

  W marcu 2018 r. Polska znalazła się wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Wynik 4,4% sprawił, że zajęliśmy siódme miejsce. W maju stopa bezrobocia wynosiła 3,8%, co zapewniło nam czwarte miejsce.

30.09.2018
W którym województwie zarabia się najlepiej?

W 2017 r. najwyższe zarobki otrzymywali mieszkańcy Mazowsza. 5500 zł brutto - tyle wynosiło tam przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Pensje były wysokie także na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. IT, bankowość i konsulting – to branże, w których można było liczyć na atrakcyjne perspektywy finansowe.  

28.09.2018
Spadek bezrobocia w sierpniu 2018 r.

5,8% - tyle pod koniec sierpnia 2018 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu z sytuacją w lipcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,1%.

17.07.2018
Polska w czołówce krajów z najniższym bezrobociem

W marcu 2018 r. Polska znalazła się wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Wynik 4,4% sprawił, że zajęliśmy siódme miejsce. W maju stopa bezrobocia wynosiła 3,8%, co zapewniło nam czwarte miejsce.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 06.04.2020
  Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

  We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

 • 06.04.2020
  Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

  Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

 • 06.04.2020
  Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

  Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

06.04.2020
Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

06.04.2020
Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

06.04.2020
Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.