Praca interwencyjna – co to? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Prace interwencyjne pozwalają na zatrudnienie osób bezrobotnych przez urząd pracy. Są częściowo dofinansowywane z budżetu urzędu miasta. Ich głównym celem jest aktywizowanie ludzi pozostających bez zatrudnienia przez dłuższy czas i ułatwienie im powrotu na rynek. Niezależnie od tego, czy posiadasz kwalifikacje do pracy fizycznej, czy umysłowej, możesz wykonywać prace interwencyjne.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Praca interwencyjna – na czym polega?
• Umowa o prace interwencyjne – dla kogo?
• Co musi umieć pracownik interwencyjny?
• Pracownik interwencyjny – zarobki
• Umowa o prace interwencyjne – ile może trwać?

Praca interwencyjna – na czym polega?

To, jaki rodzaj zajęcia wykonuje się podczas prac interwencyjnych, zależy od profilu działalności pracodawcy, który je organizuje. Jeśli to samorząd zgłasza zapotrzebowanie na prace interwencyjne,  oddelegowuje się pracowników najczęściej do zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych w należytej czystości.

Koszenie i grabienie trawników, sadzenie kwiatów i innych roślin, zbieranie i usuwanie uschniętych gałęzi, zamiatanie ulic i usuwanie zanieczyszczeń z chodników – to tylko kilka przykładów prac, z jakimi mogą spotkać się osoby bezrobotne zatrudnione interwencyjnie. Wśród prywatnych przedsiębiorców zgłaszających się do tego programu przeważają firmy specjalizujące się w oczyszczaniu miasta. Oferują one możliwość wykonywania prac związanych na przykład z odśnieżaniem ulic, chodników czy dróg wewnętrznych na osiedlach.

| Szukasz pracy? Zwróć uwagę na benefity pozapłacowe

Umowa o prace interwencyjne – dla kogo?

Pracownikiem interwencyjnym mogą zostać osoby, które w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą mieć trudności z samodzielnym znalezieniem zajęcia zarobkowego. Do tego grona zaliczają się młodzi ludzie poniżej 25. roku życia, którzy jeszcze nie podjęli pierwszej pracy, np. mają status ucznia, studenta, a przez to nie zdążyli zdobyć żadnego doświadczenia, co może skazywać ich na brak powodzenia w poszukiwaniu zajęcia. Skierowanie może otrzymać każda osoba o statusie bezrobotnego, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy. Odrzucenie oferty może wiązać się z utratą statusu.

Za osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji uznaje się także długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych i bez średniego wykształcenia. Ważne, by zarejestrowały się one w urzędzie pracy, bo jest to warunek konieczny do starania się o przydział do umowy o prace interwencyjne. Podczas spotkań z urzędnikami ustalany jest indywidualny profil pomocy i plan działania, co ma na celu określenie kompetencji i możliwości rozwoju konkretnego interesanta. Pewnymi przywilejami, jeśli chodzi o udział w pracach interwencyjnych, cieszą się osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia. Mają one prawo do korzystania z tego typu zajęcia w wydłużonym okresie, wynoszącym 24 miesiące (lub do 4 lat, jeśli środki na refundację wpływają co drugi miesiąc).

Co musi umieć pracownik interwencyjny?

Osoby, którym zależy na aktywizacji zawodowej i udziale w pracach interwencyjnych, powinny być:

 • przygotowane do nierzadko ciężkiej, fizycznej pracy,
 • rzetelne, obowiązkowe i uczciwe,
 • gotowe do nauki nowych umiejętności.

Korzyści płynących z powrotu na rynek pracy bądź z zaistnienia na nim po raz pierwszy jest mnóstwo. Każda, nawet z pozoru mało znacząca praca, pomaga w budowaniu pewności siebie, niezależności i poczucia sprawczości.

| Premia uznaniowa, premia regulaminowa – za co i kiedy możesz je otrzymać?

Pracownik interwencyjny – zarobki

Za wykonywanie prac interwencyjnych przysługuje pensja, którą wypłaca pracodawca. Zatrudniający, który zawarł umowę ze starostą, otrzymuje refundację części kosztów przeznaczonych na wypłaty, nagrody oraz regulowanie składek ZUS. Czy prace interwencyjne wlicza się do emerytury? Odpowiedź brzmi – tak.

Pytanie, na które odpowiedzi szuka każda osoba, jest jasne, również w przypadku prac interwencyjnych – ile wynosi wynagrodzenie? Jego wysokość zależy od stanowiska, ale należy pamiętać, że pracodawcy otrzymują dotacje na tego typu zatrudnienia. Pensja zazwyczaj równa jest minimalnym zarobkom na danym stanowisku obejmowanym przez pracownika interwencyjnego. Zarobki nie są więc wyjątkowo duże, jednak jest to szansa na zdobycie własnych pieniędzy oraz doświadczenia.

| System wynagradzania w firmie. Jakie są najważniejsze formy wynagradzania pracowników?

Umowa o prace interwencyjne – ile może trwać?

Prace interwencyjne zwykle trwają od 6 do 18 miesięcy, jednak mogą zostać wydłużone - do maksymalnie 4 lat. Dodatkowo po upływie okresu refundacji zatrudniający ma obowiązek przez określony czas utrzymywać w zatrudnieniu bezrobotnego, który został do niego skierowany z urzędu pracy. Długość okresu zatrudnienia po zakończeniu prac interwencyjnych wynosi:

 • 3 miesiące – w przypadku prac trwających do 6 miesięcy,
 • 6 miesięcy – w przypadku prac trwających 12 miesięcy lub dłużej.

| Stawka miesięczna czy godzinowa – jak określić wynagrodzenie w umowie?

Brak regularnej aktywności na rynku pracy jest powodem do tego, aby podjąć prace interwencyjne. Wynagrodzenie nie jest wygórowane, ale pozwala uzyskać przypływ jakiejkolwiek gotówki i ułatwia powrót do działalności zawodowej.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 30.09.2018
  W którym województwie zarabia się najlepiej?

  W 2017 r. najwyższe zarobki otrzymywali mieszkańcy Mazowsza. 5500 zł brutto - tyle wynosiło tam przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Pensje były wysokie także na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. IT, bankowość i konsulting – to branże, w których można było liczyć na atrakcyjne perspektywy finansowe.  

 • 28.09.2018
  Spadek bezrobocia w sierpniu 2018 r.

  5,8% - tyle pod koniec sierpnia 2018 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu z sytuacją w lipcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,1%.

 • 17.07.2018
  Polska w czołówce krajów z najniższym bezrobociem

  W marcu 2018 r. Polska znalazła się wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Wynik 4,4% sprawił, że zajęliśmy siódme miejsce. W maju stopa bezrobocia wynosiła 3,8%, co zapewniło nam czwarte miejsce.

30.09.2018
W którym województwie zarabia się najlepiej?

W 2017 r. najwyższe zarobki otrzymywali mieszkańcy Mazowsza. 5500 zł brutto - tyle wynosiło tam przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Pensje były wysokie także na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. IT, bankowość i konsulting – to branże, w których można było liczyć na atrakcyjne perspektywy finansowe.  

28.09.2018
Spadek bezrobocia w sierpniu 2018 r.

5,8% - tyle pod koniec sierpnia 2018 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu z sytuacją w lipcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,1%.

17.07.2018
Polska w czołówce krajów z najniższym bezrobociem

W marcu 2018 r. Polska znalazła się wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Wynik 4,4% sprawił, że zajęliśmy siódme miejsce. W maju stopa bezrobocia wynosiła 3,8%, co zapewniło nam czwarte miejsce.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 22.11.2022
  Programy rabatowe dla pracowników – co warto wiedzieć?

  Zatrudnienie w firmie może wiązać się nie tylko z wynagrodzeniem, ale również z dodatkowymi świadczeniami. Należą do nich m.in. programy rabatowe. Dzięki nim korzystamy ze zniżek na produkty bądź usługi dostępne w ofercie przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. Wartość rabatów podlega ozusowaniu i opodatkowaniu, jeśli zniżki są przyznawane wyłącznie pracownikom. Obowiązek odprowadzenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy nie występuje, gdy program rabatowy obejmuje również inne grupy kupujących.

 • 13.09.2022
  Emigracja zarobkowa, czyli za podwyżką do innego miasta lub kraju

  Jedni stale tęsknią, choć zyskali imponujące zarobki. Inni mówią, że dopiero przeprowadzka pozwoliła im rozwinąć skrzydła i poczuć finansową satysfakcję. Inni wzdychają z sentymentem za powolniejszym tempem życia, które stracili w zamian za podwyżkę. Pożegnania ze „swoim” miastem czy nawet krajem mogą być smutne, ale bywają też początkiem czegoś lepszego. Wszystko zależy od motywacji. Sprawdź, kto i dlaczego najczęściej decyduje się na przeprowadzkę za pracą.

22.11.2022
Programy rabatowe dla pracowników – co warto wiedzieć?

Zatrudnienie w firmie może wiązać się nie tylko z wynagrodzeniem, ale również z dodatkowymi świadczeniami. Należą do nich m.in. programy rabatowe. Dzięki nim korzystamy ze zniżek na produkty bądź usługi dostępne w ofercie przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. Wartość rabatów podlega ozusowaniu i opodatkowaniu, jeśli zniżki są przyznawane wyłącznie pracownikom. Obowiązek odprowadzenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy nie występuje, gdy program rabatowy obejmuje również inne grupy kupujących.

13.09.2022
Emigracja zarobkowa, czyli za podwyżką do innego miasta lub kraju

Jedni stale tęsknią, choć zyskali imponujące zarobki. Inni mówią, że dopiero przeprowadzka pozwoliła im rozwinąć skrzydła i poczuć finansową satysfakcję. Inni wzdychają z sentymentem za powolniejszym tempem życia, które stracili w zamian za podwyżkę. Pożegnania ze „swoim” miastem czy nawet krajem mogą być smutne, ale bywają też początkiem czegoś lepszego. Wszystko zależy od motywacji. Sprawdź, kto i dlaczego najczęściej decyduje się na przeprowadzkę za pracą.