Pracownicze Plany Kapitałowe – jest poparcie związków zawodowych

Pracownicze plany kapitałowe to niezależne od ZUS rozwiązanie dla przyszłych emerytów. Z propozycji będą mogły skorzystać osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Projekt Ministerstwa Finansów spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem Ministerstwa Pracy, a także związków zawodowych i organizacji pracodawców.   

Polacy oszczędzający w ramach PPK będą mogli gromadzić dodatkowe środki, z których skorzystają po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wysokość składki ma wynosić 1,5-2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. To sposób, by zwiększyć bezpieczeństwo finansowe.

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK – czym jest i kiedy wejdzie w życie

W kwietniu 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało pozytywną opinię na temat pracowniczych planów kapitałowych.

Nowe rozwiązanie dla przyszłych emerytów

W lipcu 2018 r. związki zawodowe i organizacje zrzeszające polskich pracodawców również poparły pomysł. W sierpniu projekt ustawy o PPK trafił pod obrady Rady Ministrów.

Źródło:

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/pozytywne-stanowisko-strony-spolecznej-w-sprawie-ppk?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_