Programy rabatowe dla pracowników – co warto wiedzieć?

Zatrudnienie w firmie może wiązać się nie tylko z wynagrodzeniem, ale również z dodatkowymi świadczeniami. Należą do nich m.in. programy rabatowe. Dzięki nim pracownicy mogą korzystać ze zniżek na produkty bądź usługi dostępne w ofercie przedsiębiorstwa, w którym pracują. Sprawdź, jak wygląda korzystanie ze zniżek pracowniczych od strony prawnej.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Program rabatowy jako dodatek do pensji
• Rabaty pracownicze a składki ZUS
• Rabat pracowniczy a podatek dochodowy

Program rabatowy jako dodatek do pensji

Wysokość wynagrodzenia nie jest jedynym czynnikiem, który warto uwzględnić, rozważając przyjęcie propozycji zawodowej. Weź pod uwagę również benefity, które mogą mieć dużą wartość. Do popularnych świadczeń pozapłacowych należą rabaty pracownicze. Pracując np. na stanowisku sprzedawcy w sklepie odzieżowym, sportowym, meblowym, elektronicznym czy spożywczym, możesz korzystać np. z 20% zniżek pracowniczych na zakupy. Dla osób, które pasjonują się modą, sportem, wnętrzarstwem czy elektroniką, dobre programy rabatowe to ważny argument przemawiający za przyjęciem posady. Oszczędności związane ze zniżkami mogą rekompensować niewysokie wynagrodzenie, równe np. najniższej krajowej.

| Benefity pracownicze jako dodatki do zasadniczej pensji

Rabaty pracownicze a składki ZUS

Od wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy o pracę odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) i zdrowotne. Wartość zniżek pracowniczych najczęściej nie jest wliczana do podstawy składki ZUS, której wysokość ustala się na zasadach wskazanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których wysokość zniżek pracowniczych wyraźnie odbiega od wysokości upustów, na jakie mogą liczyć np. klienci.

| Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

Rabat pracowniczy a podatek dochodowy

Wartość rabatu dla pracowników podlega opodatkowaniu, jeśli zniżki są przyznawane wyłącznie osobom zatrudnionym w danej firmie. W takiej sytuacji rabat jest uznawany za przychód pracownika, w związku z czym podlega opodatkowaniu na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy nie jest konieczne, gdy osoby decyzyjne przyznają zniżki również innym grupom kupujących – czyli nie tylko pracownikom, ale też klientom kupującym towary danej firmy lub korzystającym z oferowanych przez nią usług.

| Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rabatów dla pracowników i związanych z nimi reguł prawnych, sięgnij po odpowiednie dokumenty. Zasady dotyczące ozusowania i opodatkowania zniżki pracowniczej wynikają z orzecznictwa sądowego, m.in. z uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego.