Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Główny Urząd Statystyczny regularnie ogłasza, jaka była wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w określonym kwartale i roku. Wynik obliczeń to stosunek sumy płac do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie.

Jak GUS ustala przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej?

W trakcie ustalania wysokości przeciętnego wynagrodzenia uwzględnia się takie dane, jak:

 • Wynagrodzenia osobowe brutto:

- płace zasadnicze - w formie akordowej, prowizyjnej itd.,

- dodatki: stażowe, funkcyjne, za szczególne umiejętności lub za pracę w trudnych warunkach,

- premie regulaminowe i nagrody,

- dodatki za pracę w nadgodzinach,

- dodatki wyrównawcze,

- wynagrodzenia: urlopowe, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, za okres choroby,

- nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne oraz ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

- uposażenia, diety oraz odprawy emerytalne i rentowe posłów oraz senatorów,

- świadczenia odszkodowawcze.

 • Honoraria - wypłacone niektórym grupom pracowników - za prace wynikające z umowy o pracę:

- wynagrodzenie przekazane autorowi lub artyście z tytułu korzystania z utworu,

- tantiemy wypłacane twórcom lub artystom przez organizacje zarządzające prawami autorskimi lub pokrewnymi,

- wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pracowników jednostek naukowych i badawczych,

- wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,

- wynagrodzenia za opracowania naukowe wykonywane przez pracowników naukowych poza obowiązującym ich czasem pracy.

 • Wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach:

- wypłaty dla pracowników dokonywane z funduszu nagród,

- premie i nagrody dla członków spółdzielni, będących pracownikami spółdzielni,

- wypłaty dla członków spółdzielni pracy z tytułu wkładu pracy.

 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

- wypłaty ze specjalnych środków przeznaczonych na wynagrodzenia, tworzonych na podstawie odrębnych przepisów (ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971601080).  

Obliczoną sumę dzieli się przez przeciętną liczbę zatrudnionych w danym okresie. Osoby zatrudnione za granicą lub wykonujące pracę nakładczą nie są brane pod uwagę.  

Metodologia badania opisana jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-wynagrodzenie-przecietne-wynagrodzenie-miesieczne-w-gospodarce-narodowej/.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Płaca w sektorze przedsiębiorstw stanowi część składową przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W badaniu uwzględnia się wyłącznie firmy zatrudniające więcej niż 9 pracowników. Dane dotyczące wynagrodzeń są publikowane co miesiąc, kwartalnie i raz w roku. Można znaleźć je na stronie internetowej GUS: http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku/.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 13.11.2019
  Zarobki w województwie świętokrzyskim – przegląd

  Województwo świętokrzyskie jest na 14. miejscu pod względem przeciętnej wysokości wynagrodzenia w Polsce (dane GUS za 2017 r). Z ankiet przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, że mediana zarobków na obszarze podległym wojewodzie świętokrzyskiemu wynosi 3,8 tys. zł brutto miesięcznie.

 • 02.11.2019
  Rzeczoznawca komunikacyjny – ile zarabia i czym się zajmuje?

  Wiedza ekspercka, skrupulatność, rzetelność i doświadczenie – między innymi takimi cechami musi odznaczać się rzeczoznawca komunikacyjny. Jego praca wiąże się z koniecznością częstego podróżowania samochodem, a realizowanie obowiązków zawodowych nierzadko wymaga od niego sporej elastyczności.

 • 01.11.2019
  Specjalista ds. personalnych – ile zarabia i czym się zajmuje?

  Praca wykonywana przez specjalistę ds. personalnych ma bardzo duże znaczenie dla całej firmy. Jest on odpowiedzialny za realizację polityki i strategii personalnej przedsiębiorstwa. Wśród organizacji rekrutujących na to stanowisko znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy outsourcingowe i doradztwa personalnego, agencje pośrednictwa pracy i urzędy pracy. 

13.11.2019
Zarobki w województwie świętokrzyskim – przegląd

Województwo świętokrzyskie jest na 14. miejscu pod względem przeciętnej wysokości wynagrodzenia w Polsce (dane GUS za 2017 r). Z ankiet przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, że mediana zarobków na obszarze podległym wojewodzie świętokrzyskiemu wynosi 3,8 tys. zł brutto miesięcznie.

02.11.2019
Rzeczoznawca komunikacyjny – ile zarabia i czym się zajmuje?

Wiedza ekspercka, skrupulatność, rzetelność i doświadczenie – między innymi takimi cechami musi odznaczać się rzeczoznawca komunikacyjny. Jego praca wiąże się z koniecznością częstego podróżowania samochodem, a realizowanie obowiązków zawodowych nierzadko wymaga od niego sporej elastyczności.

01.11.2019
Specjalista ds. personalnych – ile zarabia i czym się zajmuje?

Praca wykonywana przez specjalistę ds. personalnych ma bardzo duże znaczenie dla całej firmy. Jest on odpowiedzialny za realizację polityki i strategii personalnej przedsiębiorstwa. Wśród organizacji rekrutujących na to stanowisko znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy outsourcingowe i doradztwa personalnego, agencje pośrednictwa pracy i urzędy pracy. 

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

19.02.2020
Praca zdalna pożądana przez pracowników

Możliwość wykonywania choćby części obowiązków w trybie zdalnym jest ważna dla blisko połowy pracowników. Potwierdzają to wyniki badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.