Przegląd zarobków mieszkańców większych miast województwa kujawsko-pomorskiego

Mediana zarobków w województwie kujawsko-pomorskim wynosiła 4 tys. zł brutto w 2018 r. Najbardziej atrakcyjne pod względem finansowym warunki zatrudnienia deklarowali mieszkańcy największych miast regionu. Na ostateczną wysokość pensji wpływ miały różne czynniki. 

6 czynników, które wpływają na Twoje wynagrodzenie

Przeciętne zarobki w największych miastach woj. kujawsko-pomorskiego

W czołówce najbardziej atrakcyjnych finansowo miast w woj. kujawsko-pomorskim znajdują się Bydgoszcz i Toruń. Pracownicy zarabiają tam przeciętnie kolejno: 4,35 tys. zł brutto i 4,3 tys. zł brutto. Dalsze w kolejności są Włocławek, gdzie mediana zarobków wynosi 3,95 tys. zł brutto, i Brodnica z przeciętną pensją na poziomie 3,8 tys. zł brutto. Listę miast zamykają Inowrocław (3,8 tys. zł brutto) i Grudziądz (3,7 tys. zł brutto). 

Którzy specjaliści zarabiają w woj. kujawsko-pomorskim najwięcej?

Do najwyżej opłacanych specjalizacji w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku należały te, które są związane z obszarami: IT - administracja - zarządzanie usługami, bankowość - bankowość korporacyjna oraz IT - rozwój oprogramowania - analiza biznesowa. W pierwszym przypadku mediana zarobków wynosi 7,5 tys. zł brutto, natomiast w obu pozostałych – 7 tys. zł brutto. Powodów do narzekań nie mają także osoby piastujące kierownicze stanowiska w obszarach, takich jak IT - rozwój oprogramowania, finanse/ekonomia oraz zakupy. Menedżerowie specjalizujący się w tych dziedzinach osiągają przeciętne wynagrodzenie na poziomie kolejno: 10,5 tys. zł brutto, 10 tys. zł brutto oraz 9,5 tys. zł brutto. Przedstawione kwoty są odzwierciedleniem mediany, czyli wartości środka rynku. Oznacza to, że połowa osób pracujących we wspomnianych obszarach i na stanowiskach zarabia mniej, a połowa więcej.

Zarobki w województwie kujawsko-pomorskim

Co jeszcze ma wpływ na wysokość pensji?

Czynników, od których zależy, jakie wynagrodzenie wpływa co miesiąc na konto pracownika, jest wiele. Wśród najważniejszych należy wymienić:

  • poziom zajmowanego stanowiska,
  • doświadczenie i staż pracy,
  • wykształcenie,
  • wielkość firmy.

Z teorii, jaką jest klasyczny model rynku pracy, można dowiedzieć się, że ceny i płace są regulowane przez rynek i dopasowują się do zmian popytu i podaży. 

Informacje na temat przeciętnych zarobków w województwie kujawsko-pomorskim oraz w innych interesujących Cię obszarach można znaleźć na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/