Przybywa pracujących seniorów

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, systematycznie rośnie liczba seniorów, którzy nie rezygnują z aktywności zawodowej. 33,2% - tyle w 2017 r. wynosił wskaźnik zatrudnienia osób, które przekroczyły 50. rok życia.

Powszechny wiek emerytalny w Polsce to aktualnie 60 lat – w przypadku kobiet i 65 lat – w przypadku mężczyzn. Do niedawna wynosił on 67 lat, niezależnie od płci. Reforma, która weszła w życie w październiku 2017 r., spowodowała, że 313 tys. osób zyskało prawo do świadczeń emerytalnych.  

Obniżenie wieku emerytalnego – jak wpłynęło na funkcjonowanie firm?

Górnicy, nauczyciele oraz policjanci i żołnierze – to przykładowe grupy pracowników, które mogą przejść na emeryturę przed osiągnięciem odpowiedniego wieku. Prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje także osobom pracującym w szczególnych warunkach.

W IV kwartale 2017 r. 42% mężczyzn i 25,95% kobiet powyżej 50. roku życia kontynuowało pracę, chociaż mieli możliwość zakończenia kariery zawodowej.

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/osoby-powyzej-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-latach-2016-2017,7,7.html