Przybywa wolnych miejsc pracy

Na początku 2018 roku liczba wolnych miejsc pracy była o 33,6 tys. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym czasie powstało o 14,4% więcej nowych stanowisk niż w pierwszym kwartale 2017 r.

152,4 tys. – tyle wynosiła liczba wolnych miejsc pracy pod koniec marca 2018 r. Większość ofert dotyczyła sektora prywatnego (89%). Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w dziedzinach, takich jak:

  • przetwórstwo przemysłowe,
  • budownictwo,
  • handel, naprawa pojazdów,
  • transport i gospodarka magazynowa,
  • zakwaterowanie i gastronomia.

Jak podaje GUS, największe zapotrzebowanie na pracowników występowało: na Mazowszu (20,5%), na Śląsku (13,1%) i w Małopolsce (11,2%), a najmniejsze: w województwie świętokrzyskim i opolskim (1,4%) oraz na Podlasiu (1,6%).  

Będzie wsparcie dla innowacyjnych firm z Polski Wschodniej

W pierwszym kwartale 2018 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano ok. 146,7 tys. ofert pracy – o 6% więcej niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 r.

Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2018 roku

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-pierwszym-kwartale-2018-roku,2,29.html