Ranking systemów emerytalnych – Polska na 21. miejscu

Adekwatność, stabilność oraz integralność – to kryteria brane pod uwagę w australijskim rankingu systemów emerytalnych uwzględniającym 37 krajów. Rozwiązania występujące w Polsce zapewniły nam miejsce w połowie zestawienia. 

Jednym z najważniejszych warunków umożliwiających gromadzenie środków w ramach polskiego systemu emerytalnego jest opłacanie składki emerytalnej oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Kryteria, jakie należy spełnić, są wskazane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Obniżenie wieku emerytalnego – jak wpłynęło na funkcjonowanie firm?

W rankingu „Melbourne Mercer Global Pension Index” każdy kraj mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów. Na ostateczną ocenę wpływało 40 różnych wskaźników. Najwyższy wynik (81pkt) uzyskała Holandia. W pierwszej trójce znalazła się także Dania oraz Australia. Najgorzej wypadła Tajlandia (39,4 pkt). Polska uplasowała się nieco poniżej średniej - 57,4 pkt. Średni wynik wynosił 59,3 pkt. 

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/systemy-emerytalne-w-polsce-i-na-swiecie-polska-na-21-miejscu/cpssbp9?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2