Raport GUS: kobiety i mężczyźni na rynku pracy

Pracownicy usług i sprzedawcy, specjaliści i pracownicy biurowi – to grupy zawodowe z największą liczebnością kobiet. Panowie stanowią większość wśród robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz przedstawicieli władz publicznych.

W czwartym kwartale 2017 r. pracę wykonywało 45,2% kobiet i 62,2% mężczyzn. Między 2011 r. a 2017 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 60%. W przypadku mężczyzn spadek wyniósł 52%. Mimo to liczba kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy jest o 109 tys. wyższa niż liczba mężczyzn posiadających status osoby bezrobotnej. W grupach wiekowych: 25-29 lat oraz 55 lat i więcej stopa bezrobocia wśród kobiet jest niższa niż wśród mężczyzn.

Jak wygląda bezrobocie w Polsce?

Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Z danych GUS za 2016 r. wynika, że największa różnica w zarobkach (26%) występowała wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. Panowie zarabiali więcej także jako specjaliści, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń.

GUS: Zarobki kobiet i mężczyzn w 2016 r.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja, zakwaterowanie i gastronomia, pozostała działalność usługowa oraz działalność finansowa i ubezpieczenia – w czwartym kwartale 2017 r. te obszary były najbardziej sfeminizowane.  

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy-2018,1,7.html