Raport GUS: W 2017 r. najwięcej wypadków przy pracy na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zwiększyła się o 0,5% w stosunku do 2016 r. Dostawa wody, górnictwo i wydobywanie oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – to obszary o najwyższym wskaźniku wypadkowości.

Największa liczba wypadków przy pracy dotyczyła robotników przemysłowych i rzemieślników (24,8%). Wśród poszkodowanych często występowali również operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (19,3%). W przypadku tej grupy wiele zdarzeń miało skutek śmiertelny (35,2%). Śmierć w wyniku wypadków przy pracy ponosili także kierowcy i operatorzy pojazdów (27,4%).

Wypadki przy pracy – statystyki

Obszary, w których wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących) był najwyższy, to:

  • dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami i rekultywacja (16,47),
  • górnictwo i wydobywanie (15,83),
  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (10,74),
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10,70),
  • przetwórstwo przemysłowe (10,66).

Liczba poszkodowanych była najwyższa w województwach: dolnośląskim (8,95), warmińsko-mazurskim (8,43) i wielkopolskim (8,11), a najniższa – na Mazowszu (4,72) i w Małopolsce (5,12).

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2017-roku,4,11.html