Recepcjonistka – ile zarabiała w 2018 r.?

Hotel, przychodnia, klub fitness – to przykładowe miejsca, w których potrzebne jest stanowisko recepcjonistki/recepcjonisty. Osoba, która je zajmuje, odpowiada m.in. za umawianie wizyt, pobieranie opłat czy udzielanie informacji. 3300 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiła przeciętna pensja przedstawicieli tej profesji.  

Stanowisko recepcjonistki – wymagania i predyspozycje

W 2018 r. zdecydowaną większość (96%) osób pracujących na stanowisku recepcjonisty stanowiły kobiety. Z powodu wysokiego współczynnika feminizacji w odniesieniu do tego zawodu często stosuje się żeńską nazwę. 

Psycholożka, filolożka, socjolożka – czy można tak mówić?

Obowiązki recepcjonistki, a także warunki i wymagania, jakie trzeba spełnić, aby zająć to stanowisko, zależą w pewnym stopniu od miejsca pracy. Osoba, która pracuje w recepcji hotelowej, zwykle wykonuje zadania nie tylko na dziennej, ale również na nocnej zmianie. Musi także wykazywać się znajomością oprogramowania komputerowego, które służy do dokonywania rezerwacji. Znajomość biurowych programów komputerowych to również domena pracowników recepcji w przychodniach lekarskich czy dużych firmach, gdzie np. umawia się wiele spotkań.

Od kandydatów na to stanowisko często wymaga się umiejętności językowych. Duże znaczenie mają kompetencje miękkie, a zwłaszcza komunikatywność, czyli umiejętność słuchania i formułowania jasnych komunikatów. Ważne są: samodzielność, odporność na stres, opanowanie, cierpliwość, podzielność uwagi, asertywność. Praca wiąże się z kontaktem z ludźmi, dlatego cenne jest przyjazne usposobienie. Liczy się też kultura osobista. Niezbędna jest doskonała organizacja pracy własnej. Potrzebna jest także dyskrecja - recepcjoniści mają do czynienia z danymi osobowymi, które podlegają specjalnej ochronie. 

5 sposobów na rozwijanie komunikatywności

Zarobki pracowników recepcji

3300 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiła mediana płac na stanowisku recepcjonistki/recepcjonisty (połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa powyżej tej kwoty). Znaczna część zatrudnionych otrzymywała także benefity, np. dostęp do prywatnej opieki medycznej (40%), dofinansowanie zajęć sportowych (34%), ubezpieczenie na życie (17%) oraz dofinansowanie nauki języków obcych (15%). Osoba, która pełni obowiązki recepcjonisty, zdobywa doświadczenie i podnosi kwalifikacje, może awansować na stanowisko kierownika recepcji. W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika kierującego recepcją hotelową wynosiło 6000 zł brutto. Korzyści pozapłacowe, jakie najczęściej oferowali pracodawcy, to: dostęp do prywatnej opieki medycznej (31%), dofinansowanie zajęć sportowych (31%), dofinansowanie usług turystycznych (25%) i świadczenia socjalne (25%).   

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

Źródło danych dotyczących zarobków i benefitów to ankiety wypełnione w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl. https://zarobki.pracuj.pl/