Rekordowo niskie bezrobocie w czerwcu 2018 r.

5,9% - tyle wynosiła stopa bezrobocia w czerwcu 2018 r. Była niższa o 1,1% w porównaniu z danymi sprzed roku. Tak niskiego wskaźnika nie było od 1991 r.

W całej Polsce zmniejszyła się liczba osób pozostających bez pracy. Stopa bezrobocia była najniższa w województwach: wielkopolskim (3,3%), śląskim (4,6%) i małopolskim (4,8%). Największe bezrobocie występowało na Warmii i Mazurach (10%), w województwie kujawsko-pomorskim (8,9%) i na Podkarpaciu (8,7%). Tak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Spadek stopy bezrobocia w maju 2018 r.

Minister Elżbieta Rafalska, stojąca na czele MRPiPS, zapowiedziała dalszą walkę z bezrobociem. Poinformowała, że resort przygotował nową ustawę o rynku pracy. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Kto może być uznany za osobę bezrobotną?

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10075,rekordowo-niska-liczba-bezrobotnych.html