Rekordowo niskie bezrobocie w czerwcu 2019 r.

5,3% - tyle pod koniec czerwca 2019 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu z danymi z maja liczba osób bezrobotnych spadła o 27,6 tys.  

Pod koniec maja 2019 r. wskaźnik był równy 5,4%, pod koniec kwietnia – 5,6%, a pod koniec marca – 5,9%. 

MRPiPS: Rekordowo niskie bezrobocie w maju 2019 r.

Jak informuje Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aktywizacja osób bezrobotnych ma związek z pracami sezonowymi, które trwają w okresie wiosenno-letnim. Leśnictwo, ogrodnictwo, budownictwo i turystyka – to branże, które w tym czasie wykazują duże zapotrzebowanie na nowych pracowników.

W czerwcu 2019 r. spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Regiony, w których wskaźnik zmalał najwyraźniej, to: 

  • Pomorze Zachodnie (o 4,4%),
  • Warmia i Mazury (o 4%),
  • Pomorze (o 3,9%),
  • Śląsk (o 3,9%). 

Zanotowano również spadek liczby miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłaszanych do urzędów pracy – ze 123,9 tys. w maju do 101,9 tys. w czerwcu 2019 r. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wskaznik-bezrobocia-w-czerwcu-najnizszy-od-28-lat