Rodzina zmarłego pracownika dziedziczy prawo do ekwiwalentu urlopowego

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że śmierć pracownika nie skutkuje wygaśnięciem prawa do urlopu. Bliscy zmarłego dziedziczą prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Ta zasada obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Nie można zrezygnować z płatnego urlopu wypoczynkowego, który jest czasem na regenerację sił. Tak wynika z kodeksu pracy, który dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jeśli w wyniku wygaśnięcia stosunku pracy pracownik nie może skorzystać z dni wolnych, nabywa prawo do ekwiwalentu urlopowego.  

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

W razie śmierci pracownika prawo do świadczenia przechodzi na spadkobierców. Członkowie najbliższej rodziny mogą ubiegać się również o odprawę pośmiertną. Jej wysokość zależy od okresu, jaki zmarły przepracował u danego pracodawcy i stanowi równowartość jedno-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pośmiertna – ABC

Źródło:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1337259,tsue-prawo-zmarlego-pracownika-do-ekwiwalentu-pienieznego-za-urlop-dziedziczone.html