Rośnie przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w marcu 2018 r. było wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Różnica wyniosła 6,7%. Wzrosło także przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – o 3,7%.

6 mln 205,3 tys. – tyle osób było zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw (stan na marzec 2018 r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4886,56 zł. brutto. Dane uwzględniane przez Główny Urząd Statystyczny pochodziły z przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 osób. Pod uwagę brano wyłącznie pensje osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.   

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

W lutym 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4599,72 zł brutto. Raporty miesięczne odnoszą się tylko do prywatnych firm. W przypadku zestawień kwartalnych uwzględnia się również poziom płac w jednostkach sfery budżetowej.

GUS: zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 r.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9886,przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-gore.html