Równość płci na rynku pracy – czy kobiety mają równe szanse?

68% kobiet uważa, że ich obecna sytuacja zawodowa jest lepsza niż 10 lat temu – tak wynika z raportu Pracuj.pl „Polki skłonne negocjować pensje. Równość płci na rynku pracy”. Ponad połowa badanych kobiet i mężczyzn deklaruje, że w miejscu zatrudnienia przedstawiciele obu płci mają równe szanse. Czy kobiety mogą w dzisiejszych czasach liczyć na uczciwe wynagrodzenie, podwyżki i awanse? Jak wypada Polska na tle innych krajów europejskich? Sprawdzamy pozostałe wyniki badania!

Czego dowiesz się z artykułu?
• Szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy a europejskie standardy
• Czy kobiety mają równe szanse na rynku pracy?
• Wynagrodzenie kobiet – temat szczególnie wrażliwy
• Kobieta – matka czy pracowniczka?

Szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy a europejskie standardy

W rankingu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) badającego równość płci na rynku pracy w czołówce znalazły się Szwecja, Dania oraz Holandia. To w tych krajach zarobki kobiet i mężczyzn, a także szanse na rynku pracy są mniej więcej na tym samym poziomie. Jak na tle krajów europejskich wypada Polska? W zestawieniu 28 państw członkowskich znalazła się na 21. miejscu.

Serwis Pracuj.pl zbadał opinie 2110 Polek i Polaków w wieku 18-65 lat, aby przyjrzeć się rodzimemu rynkowi pracy. Mimo że Polska znajduje się w dolnej części zestawienia rankingu EIGE, 38% badanych uważa, że, biorąc pod uwagę równouprawnienie płci, nasz kraj nie odbiega mocno od standardów unijnych. Wśród badanych z pokolenia Z (18-24 lata), aż 43% uważa, że Polska nie odstaje od europejskich norm. Pokolenie to jest obecnie najmłodszym na rynku pracy.

Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu – prawo pracy

Czy kobiety mają równe szanse na rynku pracy?

Według raportu Pracuj.pl 62% respondentów uważa, że pracodawcy na równi traktują pracowników pod względem szans na awans czy podwyżkę. Pozytywne jest to, że badani udzielają takiej samej odpowiedzi bez względu na grupę wiekową. Różnicę można dostrzec w opiniach pracowników biurowych oraz fizycznych. W pierwszej grupie równe szanse na otrzymanie awansu i podwyżki deklaruje 65% respondentów. Wśród pracowników fizycznych – 54%. Czym uwarunkowany jest taki wynik? Z pewnością większą predyspozycją mężczyzn do podejmowania pracy w zawodach wymagających wykonywania pracy fizycznej. Jednak powinno dochodzić tutaj do niwelowania nierówności szans na rynku pracy.

Dobrze wypadły również wyniki, w których 7 na 10 badanych zgodnie uznało, że pracodawca traktuje ich na równi, bez względu na płeć. Aż 68% ogółu badanych, a wśród nich 70% kobiet i 66% mężczyzn, uważa, że przedsiębiorcy doceniają swoich pracowników i pracowniczki. Równość płci na rynku pracy dostrzegają głównie przedstawiciele najmłodszych na rynku pracy pokoleń Z (74%) i Y (71%).

Podwyżka – o ile procent może być wyższa Twoja wypłata?

Wynagrodzenie kobiet – temat szczególnie wrażliwy

Jak wynika z raportu Pracuj.pl, aż 79% pań preferuje oferty pracy, w których podane są informacje o zarobkach. Nieco mniej mężczyzn (73%) również zgadza się z tym, że o wiele chętniej zaaplikują na ogłoszenie, w którym jawnie zostały podane widełki płacowe. Zdecydowana większość badanych, bo aż 84% kobiet i 76% mężczyzn, twierdzi, że skala oferowanego wynagrodzenia powinna być podawana w każdym ogłoszeniu o pracy. Pracodawcy, którzy informują o wysokości pensji, są lepiej oceniani przez osoby szukające zatrudnienia.

Pracuj.pl prowadzi kampanię edukacyjną „Wszystko, co chcieliście wiedzieć o zarobkach, ale baliście się zapytać”. Na stronie zarobki.pracuj.pl, znajdziesz praktyczne narzędzia, np.: bezpłatny kalkulator godzinowy, a także wiele materiałów edukacyjnych oraz cennych porad ekspertów i ekspertek. Czekają na Ciebie inspiracje i wskazówki dotyczące m.in. skutecznego negocjowania podwyżki. Ponadto dowiesz się, czy pieniądze to nadal temat tabu w domu, w rozmowach ze znajomymi czy współpracownikami.

Jawność i równość płac – w jakim kierunku zmierzamy?

Kobieta – matka czy pracowniczka?

Z przeprowadzonych badań płyną w dużej mierze pozytywne wnioski, jednak nie da się ukryć, że przed kobietami stoją także istotne wyzwania. Zarówno kobiety (83%), jak i mężczyźni (17%) zauważają trudność w godzeniu roli matki i pracowniczki. Współczesne kobiety często muszą dokonywać wyborów pomiędzy rozwojem zawodowym a wychowywaniem potomstwa.

Trudności w godzeniu różnych ról dostrzegają również przedstawiciele najmłodszych pokoleń. Aż 77% badanych z generacji Z uważa, że to spore wyzwanie, z którym muszą mierzyć się kobiety. Podobnego zdania są starsi pracownicy z pokolenia Y oraz silver generation. W każdej z tych grup wiekowych 76% badanych uważa, że pogodzenie rozwoju zawodowego z wychowywaniem potomstwa stanowi trudność. Zdaniem badanych to kobiety ponoszą większy koszt bycia rodzicem.

Matki na rynku pracy, czyli finansowo pod górkę

W kwestii równości płci na rynku pracy w Polsce pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Dane wskazywane przez Unię Europejską nie napawają optymizmem. Liczby pokazują, że wciąż długa droga przed przedsiębiorcami, jednak zmiany na rynku pracy, mimo że powolne, są już dostrzegalne. Mają na to wpływ m.in. wdrożone dyrektywy unijne oraz polski Kodeks Pracy. Obserwacja rynkowa pokazuje, że pozytywny trend powinien się utrzymać.