Uprawnienia księgowego i kariera w księgowości – najważniejsze informacje

Od asystenta księgowości do dyrektora finansowego. Tak może wyglądać ścieżka kariery księgowego. Jest ona atrakcyjna m.in. ze względu na wyraźny wzrost zarobków. W 2019 r. przeciętna miesięczna pensja młodszego księgowego wynosiła 4200 zł brutto, a głównego księgowego – 12 000 zł brutto. Poznaj kolejne etapy kariery w księgowości, dowiedz się, czy licencja księgowego coś zmienia i  jakie są niezbędne uprawnienia księgowego.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak wygląda kariera księgowego,
 • ile zarabia księgowy na poszczególnych etapach swojej kariery,
 • gdzie uzyskasz uprawnienia księgowe,
 • jakie uprawnienia są ważne w księgowości.

 

Kariera księgowego może zacząć się na wiele sposobów. Nie potrzebujesz specjalnych uprawnień, aby zająć się prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, za to niezbędna jest do tego wiedza prawno-księgowa. Pracodawcy zwykle oczekują również dyplomu ukończenia studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Warto też regularnie uzupełniać wiedzę i umiejętności na kursach różnego rodzaju. Dzięki temu uprawnienia samodzielnego księgowego rosną, a Ty stajesz się coraz bardziej atrakcyjnym kandydatem na takie stanowisko.

Kariera w księgowości – etapy i zarobki

Stanowiska w dziale księgowym to:

 

 1. Asystent księgowości – 3500 zł brutto

Praca asystenta to dobre rozwiązanie dla studentów, którym zależy na gromadzeniu doświadczeń zawodowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku służy wsparciem innym pracownikom księgowości. Zajmuje się m.in. porządkowaniem i sprawdzaniem dokumentów, wprowadzaniem danych do systemu oraz przygotowywaniem zestawień.

 

 1. Młodszy księgowy – 4200 zł brutto

Swoją przygodę z finansami możesz rozpocząć także jako młodszy księgowy. Praca polega wówczas na księgowaniu dokumentów, przygotowywaniu przelewów bankowych, sprawdzaniu deklaracji i sprawozdań oraz prowadzeniu ewidencji kasowej.

 

 1. Księgowa/księgowy – 5600 zł brutto 

Praca samodzielnego księgowego jest nieco bardziej odpowiedzialna. Specjalista uczestniczy m.in. w przygotowywaniu sprawozdań finansowych. Robi się to na podstawie określonych standardów, wskazanych np. w ustawie o rachunkowości. Do obowiązków księgowego należy także sporządzanie deklaracji podatkowych oraz współpraca z instytucjami, takimi jak urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowy Bank Polski.

 

Przeczytaj także: Jak napisać list motywacyjny na stanowisko księgowej?

 

 1. Główny księgowy – 12 000 zł brutto

Funkcję głównego księgowego mogą pełnić pracownicy posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe. Choć na mocy ustawy deregulacyjnej osoby, które chcą zajmować się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, nie muszą posiadać specjalnych uprawnień, to certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacji mogą zwiększyć szanse na uzyskanie awansu zawodowego. Licencje księgowego nadaje Ministerstwo Finansów.

 

 1. Dyrektor finansowy – 21 500 zł brutto

O posadę dyrektora finansowego mogą starać się absolwenci kierunków takich jak finanse czy ekonomia. Warto legitymować się również dyplomem ukończenia zarządzania albo MBA. Dodatkowym atutem są wspomniane już wcześniej licencje i uprawnienia księgowe. Ministerstwo Finansów jest organem odpowiedzialnym za ich nadawanie. Liczą się też kompetencje miękkie, a zwłaszcza doskonała organizacja pracy, skrupulatność, umiejętność rozwiązywania problemów itd. Istotną rolę odgrywa znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego. W międzynarodowych firmach jest ona jedną z kluczowych umiejętności.

Uprawnienia księgowego – co musisz o nich wiedzieć?

Jeśli wkraczasz na ścieżkę kariery w księgowości, uprawnienia pozwalają Ci kolejno:

 

 • prowadzić i dokumentować finanse firmy,
 • przygotowywać sprawozdania i sprawować nadzór nad obiegiem dokumentów,
 • rozliczać podatki,
 • kontaktować się np. z NBP, US, ZUS-em oraz GUS-em.

 

Kariera w księgowości wymaga logicznego, matematycznego myślenia, znajomości prawa, dbałości o szczegóły i radzenia sobie z liczbami.

Czego potrzebujesz, by uzyskać uprawnienia głównego księgowego?

O ile asystent czy młodszy księgowy wciąż jest głównie wsparciem działu finansowego, o tyle główny księgowy jest już pracownikiem samodzielnym, na którym ciąży duża odpowiedzialność. Potrzebne jest więc ciągłe poszerzanie wiedzy i kompetencji.

 

Aby na ścieżce kariery w księgowości zająć miejsce głównego księgowego, musisz:

 • być obywatelem państwa znajdującego się w Unii Europejskiej bądź kraju Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
 • mieć zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać zaświadczenie o niekaralności.

 

Ważne są też – w staraniach o stanowisko głównego księgowego lub głównej księgowej – uprawnienia do tej pracy, tj. certyfikat księgowego oraz dokumenty dające prawo do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość – uprawnienia, certyfikaty i licencje

Co zrobić, aby uzyskać uprawnienia i certyfikat samodzielnego księgowego? Ministerstwo Finansów odpowiada! Trzeba spełnić minimum jeden z poniższych warunków:

 • udokumentować 3-letnią praktykę w księgowości, mieć wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość,
 • udokumentować 3-letnią praktykę w księgowości, mieć wykształcenie magisterskie lub równorzędne oraz ukończyć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w miejscach do tego uprawnionych,
 • udokumentować 2-letnią praktykę w księgowości, mieć wykształcenie minimum średnie oraz z pozytywnym wynikiem zdać egzamin sprawdzający

 

Przeczytaj także: Zawód: księgowy – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

Dane dotyczące płac stanowią wynik analizy ankiet wypełnionych w 2019 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.