Składka wypadkowa w 2018 r. – raport ZUS

Wysokość składki wypadkowej jest ustalana przez ZUS na podstawie informacji dotyczących niebezpiecznych zdarzeń w miejscu pracy. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2018 r., 53,7% płatników skorzystało z obniżki składki. W przypadku 12,8% nastąpił wzrost wysokości składki. 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. To daje im prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Chodzi na przykład o rentę czy jednorazowe odszkodowanie. Składka jest opłacana przez pracodawcę. Jej wysokość zależy od liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia oraz od liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. 

GUS: Warunki pracy w 2018 r. – najbezpieczniej na Mazowszu, najgroźniej na Górnym Śląsku

W 2018 r. największa liczba osób poszkodowanych w wypadkach wystąpiła w: 

  • przetwórstwie przemysłowym (36 269),
  • handlu (14 686),
  • opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (10 086). 

Największą liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia odnotowano w: 

  • przetwórstwie przemysłowym (155 983),
  • górnictwie i wydobywaniu (39 851),
  • budownictwie (15 629). 

Źródło:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/skladka-na-ubezpieczenie-wypadkowe-raport-za-2018-r_/2867407