Spadek bezrobocia w sierpniu 2018 r.

5,8% - tyle pod koniec sierpnia 2018 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu z sytuacją w lipcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,1%.

W sierpniu 2018 r. 959,5 tys. osób w wieku produkcyjnym było zarejestrowanych w urzędach pracy. To o 2,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 176,6 tys. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

MRPiPS: Mniejsze bezrobocie w lipcu 2018 r.

Pod koniec sierpnia najniższy wskaźnik bezrobocia występował w Wielkopolsce (3,3%), a najwyższy – na Warmii i Mazurach (9,9%). W województwach: kujawsko-pomorskim i łódzkim odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych o 0,1%. Jedynie na Pomorzu bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1%. W pozostałych regionach utrzymało się na jednakowym poziomie.

Bezrobocie w Polsce – GUS

W całym kraju pracodawcy zgłosili 129 291 wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej. 17 679 ofert dotyczyło Mazowsza, 14 908 – Śląska, a 13 068 – Dolnego Śląska.

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10200,kolejny-spadek-bezrobocia.html