Spadek stopy bezrobocia w maju 2018 r.

W maju bezrobocie było niższe w każdym województwie. Spadek wyniósł 0,2-0,6%. Liczba osób bezrobotnych zmalała o 1,2% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

6,1% - tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2018 r. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponad 1 mln Polaków nie miało pracy. To o 39 tys. osób mniej niż w kwietniu.

Kto może być uznany za osobę bezrobotną?

Oto województwa, w których spadek liczby osób pozostających bez pracy był największy:

  • warmińsko-mazurskie - o 5,7% (3,2 tys. osób),
  • opolskie - o 5,5% (1,3 tys. osób),
  • zachodniopomorskie – o 5% (2,5 tys. osób),
  • wielkopolskie – o 4,6% (2,7 tys. osób).

Brak aktywności zawodowej wywołuje negatywne skutki, takie jak np. utrata umiejętności zawodowych czy obniżenie statusu społecznego. Podjęcie pracy sprzyja rozwojowi, podnosi poczucie własnej wartości i poprawia sytuację ekonomiczną rodziny.

Bezrobocie w Polsce – sposoby na przeciwdziałanie

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9993,6-1-wynioslo-bezrobocie-w-maju.html