Spadek wskaźnika aktywności zawodowej Polaków w ostatnim kwartale 2018 r.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2018 r. ponad połowa Polaków w wieku produkcyjnym wykazywała aktywność zawodową. Stopa bezrobocia była niższa niż w analogicznym okresie 2017 r.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w ostatnim kwartale 2018 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,1% Polaków w wieku powyżej 15 lat (17058 tys. osób). Wskaźnik był niższy w poprzednim kwartale i w ubiegłym roku. W grupie osób pracujących przeważali mężczyźni (55,4%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,8% i była niższa o 0,8% od wskaźnika odnotowanego w analogicznym okresie 2017 r.

Jak wygląda bezrobocie w Polsce?

Bankowość i finanse (11%), handel detaliczny B2C (10%), produkcja FMCG (9%), handel B2B (7%) oraz IT (7%) – to branże, które w 2018 r. były najliczniej reprezentowane w ogłoszeniach zamieszczonych na Pracuj.pl. Największy wzrost liczby ofert wystąpił w budownictwie (23%), produkcji (21%), inżynierii (21%), logistyce (20%) i nieruchomościach (18%).  

Rynek Pracy Specjalistów 2018. Kogo szukali pracodawcy?

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-informacja-o-rynku-pracy-w-czwartym-kwartale-2018-roku,12,36.html