Spawacz - zarobki i perspektywy

Zawód spawacza wymaga siły, zmysłu technicznego, dokładności, a także rozległej wiedzy technicznej dotyczącej materiałów poddawanych obróbce termicznej. Wynagrodzenie zależy od stażu pracy, a także wielkości i lokalizacji firmy. Co czwarta osoba na stanowisku spawacza zarabia ponad 4900 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie w 2017 r. wynosiło ok.  4400 zł.

Jak zostać spawaczem?

Spawacz to zawód niezbędny w budownictwie, górnictwie, stocznictwie. Osoby, które go wykonują, mogą znaleźć zatrudnienie również w przedsiębiorstwach transportowych, takich jak MPK czy PKP. Praca spawacza polega na łączeniu elementów metalowych przy wykorzystaniu elektrycznego źródła ciepła. Uprawianie tego zawodu wymaga wiedzy dotyczącej właściwości metali i innych materiałów, z jakich są wykonane poszczególne komponenty. Przed przystąpieniem do pracy, spawacz musi przygotować powierzchnię do obróbki, tzn. wygładzić ją, oczyścić itd., dlatego w tej profesji liczy się precyzja. Kluczowe znaczenie ma także umiejętność obsługi sprzętu oraz sumienność w jego czyszczeniu i konserwacji.

Wykonywanie zawodu spawacza wymaga ukończenia szkoły zawodowej, technikum lub kursu zawodowego. Absolwent, który zdał egzamin, otrzymuje uprawnienia obejmujące co najmniej jedną z metod pracy, takich jak 131 MIG, 135 MAG lub 136 MAG. W profesji spawacza liczą się nie tylko kwalifikacje, ale także: kondycja fizyczna, koordynacja, zręczność, dobry wzrok, koncentracja i siła. Zawód ten jest uznawany za niebezpieczny. Zagrożenia, jakie wiążą się z jego wykonywaniem, to m.in. poparzenia, uszkodzenia układu szkieletowego i mięśniowego w związku z przenoszeniem ciężkich części i narzędzi czy napromieniowanie wiązkami ultrafioletu.

Zarobki spawacza w Polsce

4400 zł brutto – tyle wynosiła mediana płac polskich spawaczy w 2017 r. Tak wynika z danych Pracuj.pl. Najlepsi spawacze zarabiali ponad 5900 zł brutto. Pracownicy mogli liczyć także na korzyści pozapłacowe, takie jak świadczenia socjalne, ubezpieczenie na życie, bony towarowe czy dostęp do prywatnej opieki medycznej. 26% z nich otrzymywało również premie za każdy miesiąc pracy. 96% spawaczy wykonywało swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Odsetek etatowych pracowników wśród spawaczy 135/136 wynosił 94%.

O płacach w różnych branżach i profesjach można przeczytać na stronie:  https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska. Chcąc określić różnicę pomiędzy wysokością pensji brutto i netto, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.