Specjalista ds. marketingu – ile zarabia i jakie zadania wykonuje?

Marketingowiec odpowiada za strategię sprzedażową i promocyjną firmy. Do jego najważniejszych zadań należy planowanie i koordynacja działań reklamowych przedsiębiorstwa. Specjalista ds. marketingu powinien posiadać wiedzę z zakresu sprzedaży i ekonomii. Duże znaczenie mają również umiejętności interpersonalne i negocjacyjne.

Wymagane kompetencje

Specjalista marketingu powinien posiadać rozległą wiedzę na temat mechanizmów rządzących rynkiem, a także reklamą i promocją. W tym zawodzie istotna jest również znajomość technik sprzedażowych. Przygotowanie teoretyczne można zdobyć w trakcie studiów na kierunkach: marketing czy ekonomia. Od marketingowca oczekuje się też biegłej znajomości języka angielskiego oraz umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych. Pracodawcy przykładają wagę także do kompetencji miękkich, takich jak np. dynamizm i inicjatywa, samodzielność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole czy kreatywność. W pracy specjalisty ds. marketingu istotną rolę odgrywa doświadczenie, które warto zdobywać jeszcze podczas studiów. Osoby po kierunkach humanistycznych, takich jak filologia czy PR, również mogą realizować się w tym zawodzie. Dobrze jednak, by posiadały umiejętności zdobyte w praktyce. Wiadomości teoretyczne można uzupełnić, podejmując naukę na studiach podyplomowych. Coraz większą rolę w świecie reklamy odgrywa marketing internetowy i social media. Wykorzystanie nowoczesnych technologii daje szerokie możliwości nauki i pracy.

Obowiązki specjalisty ds. marketingu

Marketingowiec jest osobą, która czuwa nad działaniami reklamowymi w przedsiębiorstwie. Dzięki jego kwalifikacjom, umiejętnościom i kreatywności firma może skutecznie sprzedawać swoje produkty lub usługi. Specjalista ds. marketingu ocenia efektywność strategii reklamowej, a także planuje i realizuje kampanie wizerunkowe. Dziedziny nadzorowane przez marketingowca to również merchandising (opracowywanie sposobu umieszczania produktów na półkach) i category management (dostosowanie asortymentu i promocji do sposobu myślenia konsumentów). Specjalista ds. marketingu wspiera sprzedaż, m.in. przygotowując materiały reklamowe. W tym celu współpracuje ze specjalistami lub z firmami zewnętrznymi.

Zarobki marketingowca

Na wysokość pensji wpływa m.in. doświadczenie i staż pracy. Początkujący pracownik zarabia mniej niż fachowiec posiadający kilkuletnie doświadczenie. Znaczenie mają również wielkość i lokalizacja firmy.  W 2017 r. mediana zarobków specjalisty ds. marketingu wynosiła 5100 zł brutto. Oznacza to, że połowa pracowników zarabiała powyżej, a połowa – poniżej 5100 zł. Co czwarty specjalista zarabiał ponad 6300 zł brutto. Z  danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że 11% pracowników, których płace uwzględniono w zestawieniu, otrzymywało comiesięczną premię. Polscy specjaliści ds. marketingu, oprócz wynagrodzenia i premii, dostawali też dodatkowe świadczenia. Wśród najpopularniejszych znalazły się: dofinansowanie do zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna, służbowy telefon do celów prywatnych oraz dofinansowanie szkoleń i kursów. Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosił 91%.

Dodatkowe informacje dotyczące wynagrodzenia specjalisty ds. marketingu można znaleźć na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.