Spedytor krajowy i międzynarodowy – podobieństwa i różnice

W 2017 r. spedytor pracujący w transporcie międzynarodowym ze specjalizacją FTL zarabiał przeciętnie 6000 zł brutto na miesiąc. Wynagrodzenie spedytora krajowego wynosiło przeciętnie 4900 zł brutto. Różnice pojawiają się nie tylko w kwestii zarobków, ale również wymagań. Od osoby pracującej w transporcie międzynarodowym częściej oczekuje się znajomości języków obcych.

Czym zajmuje się spedytor?

Planowanie transportu, przyjmowanie zleceń, negocjowanie warunków umów, przygotowywanie dokumentów przewozowych – to przykładowe obowiązki spedytora. Współpraca z klientami międzynarodowymi wymaga dodatkowo znajomości języków obcych, nierzadko dwóch. W 2017 r. pracodawcy oczekiwali od kandydatów znajomości języka angielskiego i niemieckiego. Taki wymóg pojawił się w 24% ofert z obszaru transport / spedycja, opublikowanych w portalu Pracuj.pl. Jak czytamy w raporcie Pracuj.pl „Języki obce w pracy”, kompetencje językowe to jeden z czynników wpływających na wysokość płac. Pracownicy, którzy biegle władali językiem, w niektórych obszarach mogli liczyć na zarobki wyższe nawet o 35%. W pracy spedytora międzynarodowego duże znaczenie ma również wiedza dotycząca procedur i regulacji prawnych w kraju, na terenie którego wykonywane są przewozy.  

Zawód spedytora – ABC

Obowiązki spedytora krajowego i międzynarodowego nie różnią się znacząco. Często pracownik w ramach jednego stanowiska zajmuje się planowaniem przewozów krajowych i zagranicznych. Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim doświadczenia (co najmniej rocznego), a także znajomości rynku przewoźników. Ważna jest także dobra znajomość pakietu MS Office. Duże znaczenie mają kompetencje miękkie, np. komunikatywność, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, sumienność. Osoba, która posiada odpowiednie przygotowanie i cechy charakteru, a także sprawnie posługuje się językami obcymi, może doskonale wywiązywać się ze swoich obowiązków i realizować usługi transportowe na najwyższym poziomie.    

Spedytor międzynarodowy i spedytor krajowy - zarobki

Wyższe oczekiwania wobec spedytorów międzynarodowych przekładają się na poziom wynagrodzeń. Co druga osoba na stanowisku: spedytor całopojazdowy międzynarodowy zarabiała ponad 6000 zł brutto w 2017 r. 44% zatrudnionych co miesiąc dostawało premie. Pracownicy często otrzymywali również benefity, np.: dostęp do prywatnej opieki medycznej (41%), dofinansowanie zajęć sportowych (36%), służbowy telefon do celów prywatnych (31%) i ubezpieczenie na życie (22%).

4900 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac na stanowisku spedytora (połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty). Regularna, comiesięczna premia stanowiła przywilej, którym cieszyło się 36% pracowników. Spedytorzy, oprócz wynagrodzenia, otrzymywali także korzyści pozapłacowe, takie jak: dofinansowanie zajęć sportowych (24%), prywatna opieka medyczna (23%), służbowy telefon do celów prywatnych (23%) i ubezpieczenie na życie (19%).

Benefity - czyli co motywuje pracowników?