Artykuły w kategorii Raporty i trendy płacowe, strona 2 - zarobki.pracuj.pl

Raporty i trendy płacowe

 • 26.10.2019

  Księgowi – przegląd zarobków w 2018 roku

  W dziale księgowości funkcjonuje między innymi stanowisko głównego księgowego oraz asystenta ds. księgowości. Zarobki osób specjalizujących się w księgowości uzależnione są przede wszystkim od zakresu ich obowiązków, doświadczenia i wielkości przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnione. Przedstawiamy przeciętne miesięczne zarobki księgowych w 2018 roku.

 • 24.10.2019

  Inżynier telekomunikacji – ile zarabia i czym się zajmuje?

  Praca inżyniera telekomunikacji wymaga szczegółowej wiedzy i znajomości najnowocześniejszych rozwiązań w tej dziedzinie. Jego zadaniem jest wdrażanie różnych systemów łączności, a także zabezpieczenie sprawności i niezawodności ich funkcjonowania. 

 • 24.10.2019

  Województwo lubelskie – przegląd zarobków

  3,8 tys. zł brutto – na takie przeciętne wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy w województwie lubelskim. Ta wartość nie czyni z regionu najbardziej atrakcyjnego miejsca pod względem wysokości zarobków, co jednak nie oznacza, że nie można tam znaleźć ciekawej i dobrze płatnej pracy.

 • 23.10.2019

  Jak wyższa płaca minimalna w 2020 r. wpłynie na rynek pracy?

  W 2020 r. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie zarobi mniej niż 2600 zł brutto miesięcznie. Wyraźnie wyższa płaca minimalna wpłynie nie tylko na sytuację materialną poszczególnych pracowników, ale również na to, co wydarzy się na rynku zatrudnienia. 

 • 22.10.2019

  Ranking systemów emerytalnych – Polska na 21. miejscu

  Adekwatność, stabilność oraz integralność – to kryteria brane pod uwagę w australijskim rankingu systemów emerytalnych uwzględniającym 37 krajów. Rozwiązania występujące w Polsce zapewniły nam miejsce w połowie zestawienia. 

 • 21.10.2019

  Technik energetyk – jakie ma perspektywy rozwoju?

  Absolwenci średnich szkół technicznych, którzy kształcili się na kierunkach związanych z energetyką, mają różne możliwości rozwoju. Mogą szukać zatrudnienia w firmach zajmujących się wytwarzaniem, pozyskiwaniem i poszukiwaniem nowych źródeł energii, a także w organizacjach specjalizujących się w opracowywaniu technologii użytecznych w tym obszarze. 

 • 20.10.2019

  Ochroniarz – gdzie znajdzie zatrudnienie?

  Możliwości zawodowe ochroniarza w dużej mierze zależą od tego, czy posiada on licencję, a tym samym dodatkowe kwalifikacje, czy też nie. Wśród pracodawców znajdują się firmy ochroniarskie oraz takie, które specjalizują się w konwojowaniu pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów. Istnieje również możliwość zatrudnienia przez indywidualnych klientów chcących zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim najbliższym.

 • 19.10.2019

  Minimalne wynagrodzenie w Polsce – jak zmieniało się w ciągu ostatniej dekady

  Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w Polsce przez państwo. Jest ono – cytując definicję - prawnie ustalonym najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną, określonym w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Co istotne, gwarancja otrzymania minimalnego wynagrodzenia obejmuje wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 • 19.10.2019

  Aktuariusz – czym się zajmuje i ile zarabia?

  Aktuariusz zajmuje się m.in. kalkulowaniem ryzyka ubezpieczeniowego. Zawód ten może wykonywać osoba wpisana do rejestru aktuariuszy. Wysokość otrzymywanego przez nią wynagrodzenia zależy m.in. od stażu pracy.

 • 17.10.2019

  Spedytor morski – ile zarabia i co robi?

  Praca w spedycji polega na organizacji przewozu towaru. Z pozoru może nie wydawać się to zbyt skomplikowane. Rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej. Branża spedycyjna jest bardzo rozbudowana i wielowymiarowa, dlatego aby związać się z nią zawodowo, trzeba wyspecjalizować się w określonym obszarze. Jednym z kierunków, w których można się wyszkolić, jest spedycja morska.

 • 17.10.2019

  Kasjer – przegląd zarobków w zależności od branży

  Do głównych zadań kasjera należy obsługa klienta, rozliczanie środków płatniczych za zbywane towary lub usługi oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji. Pełni on również rolę doradcy, a ponadto jest odpowiedzialny za sporządzanie dobowych raportów sprzedaży. O tym, ile zarabia kasjer, decyduje między innymi branża, w której jest zatrudniony.