Artykuły w kategorii Raporty i trendy płacowe, strona 3 - zarobki.pracuj.pl

Raporty i trendy płacowe

 • 07.10.2018

  Czym się różnią obowiązki ministra od zadań wiceministra?

  Nad pracą resortu czuwa minister wyznaczony przez premiera i powołany przez prezydenta. Szef ministerstwa jest zwierzchnikiem wiceministra. Wiceminister pełni rolę zastępcy i reprezentanta. Aby zasiadać w rządzie, trzeba dostać się do sejmu, startując w wyborach parlamentarnych.

 • 05.10.2018

  7 zawodów dla osób mających charyzmę

  Inteligencja, umiejętność inspirowania i zachęcania do aktywności oraz wyrazisty i charakterystyczny sposób bycia – charyzmatyczny człowiek wyróżnia się z tłumu. Charyzma pomaga w rozwoju zawodowym, o ile potrafisz ją wykorzystać.

 • 04.10.2018

  Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

  13,70 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosi najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy zleceniobiorcy. W 2019 r. osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy-zlecenia zyskają prawo do stawki w wysokości co najmniej 14,50 zł brutto.

 • 03.10.2018

  Najwyższy spadek bezrobocia - na Podkarpaciu

  We wrześniu 2018 r. bezrobocie zmalało w 13 województwach. Spadek liczby osób bezrobotnych zanotowano m.in. na Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Opolszczyźnie.   

 • 02.10.2018

  GUS: 967,9 tys. bezrobotnych w czerwcu 2018 r.

  W statystykach GUS i MRPiPS uwzględnia się wyłącznie osoby zarejestrowane w urzędach pracy. Nie bierze się pod uwagę ludzi, którzy dobrowolnie rezygnują z aktywności zawodowej.

 • 02.10.2018

  Raport GUS: kobiety i mężczyźni na rynku pracy

  Pracownicy usług i sprzedawcy, specjaliści i pracownicy biurowi – to grupy zawodowe z największą liczebnością kobiet. Panowie stanowią większość wśród robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz przedstawicieli władz publicznych.

 • 02.10.2018

  Od 2019 r. nowe zasady przechowywania akt pracowniczych

  Skrócenie okresu przechowywania akt do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej oraz wypłata pensji domyślnie w formie przelewu – to kluczowe zmiany, które mają nastąpić na początku 2019 r.

 • 29.09.2018

  Chorobowe w liczbach

  80% pensji – tyle zwykle wynosi wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Kiedy Twoja choroba trwa dłużej niż 3 miesiące, a pracujesz krócej niż pół roku, pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o zwolnieniu chorobowym.

 • 28.09.2018

  2250 zł brutto – nowa płaca minimalna

  Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę? Od 1 stycznia 2019 r. zacznie przysługiwać Ci pensja w wysokości co najmniej 2250 zł brutto. Podwyżka stawki minimalnej obejmie również zleceniobiorców. 14,70 zł brutto za godzinę – to najniższe dopuszczalne wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia.  

 • 28.09.2018

  Spadek bezrobocia w sierpniu 2018 r.

  5,8% - tyle pod koniec sierpnia 2018 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu z sytuacją w lipcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,1%.

 • 27.09.2018

  GUS: Zarobki kobiet i mężczyzn w 2016 r.

  18,5% - tyle w 2016 r. wynosiła różnica pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet. Dysproporcje występowały m.in. w przypadku stanowisk kierowniczych. Takie wnioski płyną z opracowania przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny.