Styczeń 2019 r. Najwyższy wzrost bezrobocia w woj. pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim

Miesiące zimowe charakteryzują się wzrostem stopy bezrobocia. Wynika to m.in. z zakończenia prac sezonowych. Pod koniec stycznia 2019 r. wskaźnik wynosił 6,2%.

W grudniu 2018 r. wskaźnik był równy 5,9%. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia była znacznie niższa niż w analogicznym okresie 2017 r. 

https://zarobki.pracuj.pl/raporty-i-trendy-placowe/poziom-bezrobocia-w-grudniu-2018-r-nieco-wyzszy-niz-w-listopadzie

W styczniu 2019 r. liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy była o 109,7 tys. mniejsza niż w styczniu 2018 r. Okazała się jednak o 55,1 tys. wyższa niż miesiąc wcześniej. Przyczyny wzrostu to:

  • ponowne rejestracje osób, które w grudniu przestały korzystać z form aktywizacji;
  • wygaśnięcie umów zawartych na czas określony, do końca 2018 r.;
  • słabnące zapotrzebowanie na pracowników branż o charakterze sezonowym, jak np. turystyka, rolnictwo czy budownictwo.  

Tak wynika z informacji przekazanych przez urzędy pracy.

Czym jest bezrobocie sezonowe?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/w-styczniu-ponad-100-tys-mniej-bezrobotnych-niz-przed-rokiem