Sytuacja na rynku pracy w marcu 2018 r.

6,6% - to stopa bezrobocia w marcu 2018 r. W porównaniu z lutym spadek wyniósł 0,2%. W marcu 2017 r. wskaźnik utrzymywał się na poziomie 8%.

Spadek bezrobocia był widoczny we wszystkich województwach - najbardziej na Warmii i Mazurach (0,4%), a najmniej – w Małopolsce, w Wielkopolsce i na Pomorzu (0,1%). W marcu 2018 r. 1,09 mln osób pozostawało bez pracy. W lutym było ich o 33,2 tys. więcej. Najwyższy spadek wystąpił w województwach: lubuskim – 1,3 tys. osób (4,9%), opolskim – 1 tys. osób (3,8%) i warmińsko-mazurskim – 2,4 tys. osób (3,7%).

Od lutego do marca liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła o 17 tys., czyli o 13,1% (chodzi o liczbę ofert zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy). Mniej wolnych miejsc pracy zaobserwowano jedynie na Podkarpaciu – spadek wyniósł 0,5 tys. ofert (7,9%).     

Sprawdź, kto i na jakich warunkach może uzyskać status osoby bezrobotnej:

Kto może być uznany za osobę bezrobotną?

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9859,w-marcu-lepiej-na-rynku-pracy.html