Telepraca na wniosek rodziców niepełnosprawnych dzieci

Dostęp do elastycznych form zatrudnienia i wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego – to przykładowe udogodnienia dla pracowników, którzy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi. Nowe przepisy obowiązują od czerwca 2018 r.

Opieka nad córką lub synem z niepełnosprawnością nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności zawodowej. Łączenie różnych obowiązków jest możliwe nie tylko dzięki pomocy bliskich osób. Takiemu rozwiązaniu sprzyjają również nowe przepisy. Rodzice, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mają prawo m.in. do zasiłku opiekuńczego nie przez 14, ale przez 30 dni.

Zwolnienie lekarskie na dziecko – ABC

Przysługuje im również możliwość wykonywania pracy zdalnie (telepraca) lub w elastycznych godzinach. Wniosek o możliwość wykonywania obowiązków w ramach przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, jest wiążący dla pracodawcy.

Elastyczny czas pracy – fakty i mity

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10071,elastyczna-praca-dla-rodzicow-niepelnosprawnych-dzieci.html