Ulga na start – co to jest?

Pierwsze pół roku działalności bez składek ZUS – zmiana w prawie przedsiębiorców to ukłon w stronę osób rozpoczynających działalność. Ulga na start będzie przysługiwać po spełnieniu trzech warunków.

Dla kogo niższy ZUS?

Pod koniec 2017 r. rząd zaproponował tzw. „konstytucję biznesu” - pakiet ustaw mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W jej skład wchodzą m.in.:

  • prawo przedsiębiorców,
  • ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.

Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku

Jednym z udogodnień wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców (http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2051) jest ulga na start. Będą mogły z niej skorzystać osoby, które:

  • nie prowadziły firmy;
  • założyły firmę kolejny raz, ale po upływie co najmniej 5 lat od zamknięcia poprzedniej,
  • nie wykonują usług, które świadczyły w bieżącym lub poprzednim roku na rzecz byłego pracodawcy (działalność firmy nie może pokrywać się z zakresem obowiązków wypełnianych w ramach umowy o pracę).

Płaca minimalna w 2018

Z ulgi skorzystają osoby, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności po tym, jak nowa ustawa wejdzie w życie. Sześciomiesięczny okres zwolnienia ze składek ZUS będzie liczony od chwili wykonania pierwszej czynności związanej z przedmiotem działania przedsiębiorstwa. Po upływie tego okresu można korzystać z preferencyjnej składki ZUS. Jej wysokość w 2018 r. to 504,66 zł lub 520,10 zł – z dobrowolną składką chorobową. Przedsiębiorca ma prawo zrezygnować z ulgi w dowolnej chwili i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowym udogodnieniem będzie zniesienie konieczności posługiwania się numerem REGON w relacjach z urzędami. W wielu placówkach załatwisz sprawę, posługując się wyłącznie numerem NIP. Nie będziesz musiał również rejestrować się w CEIDG, jeśli przychód z działalności nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nie skorzystasz z tej możliwości, jeżeli prowadziłeś firmę w ciągu ostatnich 5 lat.

Po co „konstytucja biznesu”?

Zmiany w prawie mają zachęcić młodych Polaków do rozwijania własnych przedsiębiorstw. Jak stwierdził premier Mateusz Morawiecki celem wprowadzenia nowych ustaw jest: „dobra, bliska współpraca pomiędzy przedsiębiorcami w różnych grupach – małych średnich i dużych – a administracją (…)”.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-celem-jest-zbudowac-rownowage-harmonie-pomiedzy.html

Prezes Rady Ministrów zapowiedział dalsze wprowadzanie ograniczeń legislacyjnych i upraszczanie ustaw. Większość przepisów konstytucji biznesu, w tym ustawy prawo przedsiębiorców, zacznie obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia.