Ulgi przy PITACH

Koniec kwietnia to ostateczny termin składania zeznań podatkowych. Koszty ponoszone w związku z utrzymaniem dzieci, zakupem leków czy opłaceniem rehabilitacji zmniejszają podatek. Warto pamiętać o możliwości skorzystania z ulg.

Utrzymywanie dziecka lub dzieci pozwala na odliczenie nawet kilku tysięcy złotych od podatku. Ulgi przysługują rodzicom, opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym. Od podatku można odliczyć również opłaty za Internet. Zakup lekarstw zaleconych przez lekarza specjalistę to kolejny czynnik zmniejszający wysokość PIT. Odliczenie stosuje się, o ile miesięczne wydatki na ten cel przekraczają 100 zł. Podstawę naliczenia ulgi stanowi kwota powyżej tej granicy. Podatek zmniejsza się także w związku z poddawaniem się rehabilitacji oraz składaniem darowizn na cele kultu religijnego i działalność pożytku publicznego. Honorowi dawcy krwi również płacą niższy PIT.   

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy wpływa na to, ile zarabiasz w ciągu roku.

Drugi próg podatkowy z perspektywy pracownika

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/ulgi-przy-roliczaniu-pit-za-2017-rok/70n2xd1