Umowa o pracę, wypowiedzenie, kwestionariusz osobowy - resort pracy udostępnił nowe wzory dokumentów

Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie na początku 2019 r., wpłynęły na treść dokumentów pracowniczych. MRPiPS podpowiada, co powinno znaleźć się m.in. w umowie o pracę oraz w oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Pracodawca ma obowiązek przechowywać akta osobowe pracowników, których zatrudnia. W Twojej teczce powinny znaleźć się m.in. dokumenty rekrutacyjne (CV, list motywacyjny, podanie o pracę, kwestionariusz osobowy kandydata), a także świadectwo pracy, zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania obowiązków itd.  

Od 2019 r. nowe zasady przechowywania akt pracowniczych

Ważne, by umowa o pracę zawierała określone zapisy, dotyczące np. warunków pracy i płacy. Przed podpisaniem dokumentu warto upewnić się, czy treść kontraktu jest zgodna z prawem pracy. Sprawdź też, czy nie pominąłeś istotnej informacji w wypowiedzeniu. Aktualne wzory dokumentów znajdziesz tutaj.

Co zawiera umowa o pracę?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dla-pracodawcow-i-pracownikow-oto-nowe-wzory-dokumentow-do-pobrania