Urlopy dla rodziców – statystyki

291,1 tys. matek i ojców skorzystało w styczniu 2018 r. z urlopów dla rodziców. W tej grupie znalazło się 274,8 tys. kobiet i 17,3 tys. mężczyzn. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do płatnego urlopu: macierzyńskiego (20-37 tygodni) i rodzicielskiego (32 lub 34 tygodnie). Z urlopu rodzicielskiego można korzystać w całości lub w częściach, osobno lub jednocześnie. W przypadku wspólnego przebywania na urlopie rodzicielskim każde z rodziców ma prawo do 16 lub 17 wolnych tygodni. Dodatkowo ojcom przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 14 dni.

Urlop ojcowski – ABC

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub ojcowskim mają prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% wynagrodzenia. W tym czasie korzystają także z ochrony przez zwolnieniem.

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem – kogo dotyczy?

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9778,urlopy-dla-rodzicow.html